Aktuality

Slavnostní předání ocenění Vesnice roku 2013

 

V pátek 11. října 2013 proběhlo v naší obci slavnostní vyhodnocení soutěže Vesnice roku 2013.  Pozvání starosty obce přijali: ministr pro místní rozvoj František Lukl, hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, vrchní ředitel sekce přímých plateb a rozvoje venkova ministerstva zemědělství Pavel Sekáč, předseda Spolku pro obnovu venkova Eduard Kavala, místopředseda Svazu měst a obcí Josef Bezdíček, předsedkyně Sdružení místních samospráv Jana Juřenčáková, předseda Folkórního sdružení ČR Zdeněk Pšenica, senátoři Jiří Lajtoch a Zdeněk Besta, poslankyně parlamentu ČR Dana Váhalová a mnoho dalších významných hostů. Akce se dále zúčastnili starostky a starostové okolích obcí, hodnotitelská komise, radní a zastupitelé naší obce, zástupci osadních výborů, občanských sdružení a spolků.

Po úvodní státní hymně v podání Edity Štecové za klavírního doprovodu Lucie Machýčkové přednesli René Štec společně s Janou Maňasovou báseň Karly Románkové o Jeseníku nad Odrou. V průběhu oslav ještě za doprovodu svých paní učitelek vystoupil soubor dětí Mateřské školy Jeseničánek,
na klavír a flétnu zahráli Bára Fusková a René Lušovský, dětský pevěcký sbor Skřivánek pod vedením Mgr. Zuzany Šimůnkové a Mgr. Věry Brázdové a zazpíval a zahrál dětský folklórní soubor Hanýsek
ze Šakvic. Moderátory celého programu byli tajemnice soutěže Miroslava Tichá
a starosta obce Ratměřice Viktor Liška.

 

V rámci programu byly oceněny tyto obce:

Cena naděje pro živý venkov roku 2013 - obec Valšov, Moravskoslezský kraj

Video Vesnice roku 2013 3. místo – obec Kasejovice, Plzeňský kraj

Video Vesnice roku 2013 2. místo – obec Nová Ves nad Nisou, Liberecký kraj

Video Vesnice roku 2013 1. místo – obec Mokrovousy, Královéhradecký kraj

Putovní pohár Folklorního sdružení

3. místo – Obec Němčovice (Plzeňský kraj) – za podporu při uchovávání historického nářadí
a nástrojů ve venkovním soukromém muzeu pana Jiřího Nového a snahu o vytváření nových tradic v obci.

2. místo – obec Dolní Újezd (Pardubický kraj) – za podporu obce při uchovávání nástrojů, nářadí, krojů a přístrojů našich předků v místním muzeu a snahu o zakládání nových tradic v obci.

1. místo, Putovní pohár Folklorního sdružení – obec Šakvice - za podporu DFS Hanýsek ze Šakvic, kvalitu udržování lidových krajových zvyků, krojů, písní a tanců. Za vyhledávání nových přístupů k jejich zachování a zdokonalování v současném životě.

Koláčovou cenu – ocenění celostátní komise v soutěži Vesnice roku 2013 – obec Vysoké Pole

 

Hlavní ocenění

3. místo v soutěži Vesnice roku 2013 – Obec Dolní Újezd

2. místo v soutěži Vesnice roku 2013 – Obec Holovousy

1. místo a titul VESNICE ROKU 2013 – Obec Jeseník nad Odrou

 

Vážení spoluobčané,

chtěli bychom znovu poděkovat Vám všem, občanům obce, spolkům a občanským sdružením, podnikatelům, osadním výborům, zastupitelům obce a zaměstnancům obce, kteří jste se aktivně zapojili nejen do příprav, ale i prezentace a propagace obce a věříme, že budeme důstojně reprezentovat naši obec a vlast v evropském kole, které se uskuteční na jaře příštího roku.

 

Mgr. Tomáš Machýček, starosta

 

Na akci se finančně podíleli vyhlašovatelé soutěže Vesnice roku Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo zemědělství, Moravskoslezský kraj, Spolek pro obnovu venkova.

Zpět na seznam aktualit