Aktuality

Dotazník pro občany obce

DOTAZNÍK

pro občany obce Jeseník nad Odrou

 

 

Vážení občané obce Jeseníku nad Odrou včetně místních částí, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy, občané, představujete svoji obec, kde vidíte problémy a kam si přejete obec v následujících deseti letech směrovat. Za zpracovatelský tým Vás tímto prosím o odpovědi na uvedené otázky. Budeme rádi za Vaše nápady, myšlenky a vize, které mohou přispět k vytvoření příjemného místa pro život.

 

Tento dotazník je anonymní a informace z něj budou použity pro zpracování dokumentu Strategie rozvoje obce Jeseník nad Odrou na léta 2014 – 2024. Dotazník je možno vyplnit buď písemně (dostává se k Vám jako příloha únorového Zpravodaje) nebo elektronicky na obecních stránkách www.jeseniknadodrou.cz. Dotazníky budou rovněž k dispozici na sběrných místech. Vyplněné dotazníky, prosím, odevzdejte nejpozději do 20. března 2015.

 

Pro odevzdání dotazníku jsou připravena tato sběrná místa:

v Jeseníku nad Odrou - na obecním úřadě, v obchodě (U Paličků, U Macháčů, v Jednotě), v ŽŠ a v MŠ

v Blahutovicích – v knihovně a v restauraci

v Hůrce – v obchodě, v knihovně, v restauraci škola a v restauraci na koupališti

v Hraběticích – na hájence

v Polouvsí – v obchodě, v MŠ a v knihovně

 

Jménem zpracovatelského týmu Vám děkuji za vyplnění dotazníku a aktivní přístup k rozvoji obce.

 

Mgr. Tomáš Machýček

starosta obce

 

Odkaz na dotazník

 

Zpět na seznam aktualit