Aktuality

Místní poplatek za komunální odpad 2016

Splatnost místního poplatku za komunální odpad je do 31.3.2016.

Platí se 450 Kč na osobu s trvalým pobytem v obci a max. za 5 osob v domácnosti.

Číslo účtu: 1760110389/0800

Variabilní symbol: 1340

Specifický symbol: rodné číslo poplatníka

Známku na popelnici si vyzvedněte v pokladně obecního úřadu.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.

Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Zpět na seznam aktualit