Aktuality

Přerušení dodávky vody v Polouvsí

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o plánované odstávce na vodovodní síti v Polouvsí, která proběhne dne 21.11.2016 od 8.00 do 11.00 h.

Aktuální informace o průběhu odstávky lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Plánované odstávky.

Zpět na seznam aktualit