Aktuality

Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách Obce Jeseník nad Odrou - schválený rozpočet, střednědobý výhled, závěrečný účet Obce Jeseník nad Odrou

Obec Jeseník nad Odrou, v souladu s ustanovením § 3 odst. 4, § 11 odst. 4, § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje na svých internetových stránkách schválený rozpočet Obce Jeseník nad Odrou a jeho schválené změny v průběhu roku, schválený střednědobý výhled rozpočtu Obce Jeseník nad Odrou, schválený závěrečný účet Obce Jeseník nad Odrou. Uvedené dokumenty najdete http://jeseniknadodrou.cz/financni-hospodareni. Do listinné podoby těchto dokumentů můžete nahlédnout v úředních hodinách na Obecním úřadu Jeseník nad Odrou

Zpět na seznam aktualit