Aktuality

Opakované veřejné projednání změny územního plánu

 

Opakované veřejné projednání změny územního plánu

Dne 25. 6. 2018 v 16:00 hodin se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu opakované veřejné projednání Změny č. 1 Územního plánu Jeseník nad Odrou. Výklad k návrhu Změny č. 1 podá architekt Miroslav Hudák. Všichni jsou srdečně zváni. Důvodem opakování veřejného projednání je podstatná úprava návrhu změny, ke které došlo po prvním veřejném projednání. Obsahem této úpravy je zejména vypuštění možnosti uplatnění předkupního práva k pozemkům ve prospěch Povodí Odry, s. p. Pořizovatelem Změny č. 1 pro obec Jeseník nad Odrou je MěÚ Nový Jičín. S návrhem Změny č. 1 je možné se seznámit od 23. 5. 2018 do 2. 7. 2018 v tištěné podobě na Obecním úřadě Jeseník nad Odrou a MěÚ Nový Jičín nebo v elektronické podobě na webu města Nový Jičín:

https://www.novyjicin.cz/uzemni-planovani/aktualne-porizovane-uzemne-planovaci-dokumentace/

 

 

Zpět na seznam aktualit