Aktuality

Tříkrálová sbírka 2021
Nový rok můžete opět začít dobrým skutkem...
Na webu Tříkrálové sbírky můžete přispět na vaši místní Charitu zadáním PSČ, nebo města.
Pro více informací navštivte web Charity Odry: https://odry.charita.cz/trikralova-sbirka-2021/
Charitu Odry podpoříte při Tříkrálové sbírce 2021 také s těmito platebními údaji:
Účet Tříkrálové sbírky: 66008822/0800
Variabilní symbol za Charitu Odry: 77708011
Charita Odry děkuje za Vaši štědrost!

Zpět na seznam aktualit