Aktuality

Místní poplatek za komunální odpad 2019

Splatnost místního poplatku za komunální odpad je do 1.4.2019 (vyhláškový termín 31.3.2019). Platí se 450 Kč na osobu s trvalým pobytem v obci a max. za 5 osob v domácnosti. Úhradu lze provést v hotovosti nebo platební kartou v pokladně obecního úř...


Místní poplatek ze psů

Splatnost místního poplatku ze psů je do 1.4.2019 (vyhláškový termín 31.3.2019). Platí se 200 Kč za psa, v případě, že je pes kastrován (musí být doloženo potvrzením od veterináře) platí se 100 Kč. Úhradu lze provést v hotovosti nebo platební karto...


Svoz odpadu v roce 2019

Termíny svozu netříděného odpadu v roce 2019: Leden 11, 25 Únor 8, 22 Březen 8, 22 Duben 5, 19 Květen 3, 17, 31 Červen 14, 28 Červenec 12, 26 Srpen 9, 23 Září 6, 20 Říjen 4, 18 Listopad 1, 15, 29 Prosinec 13, 27


Počet obyvatel k 1.1.2019

Počet obyvatel hlášených k trvalému pobytu k 1.1.2019: Celkem 2022 z toho: Jeseník nad Odrou 1161 Hůrka 357 Polouvsí 239 Blahutovice 205 Hrabětice 60


PF 2019

Přejeme všem občanům krásné Vánoce a v novém roce 2019 zdraví, štěští a mnoho úspěchů. Kolektiv zaměstnanců obce Jeseník nad Odrou.


Platby kartou

Obecní úřad sděluje občanům, že mohou hradit poplatky a platby v pokladně obecního úřadu pomocí platební karty.


Nabídka práce

Mateřská škola Polouvsí hledá: zástup po dobu nemoci na pracovní pozici kuchařka-úvazek 80%, uklízečka-úvazek 20%. Zájemci se mohou hlásit na tel.: 731 731 295


Uzavření podatelny 13.11.18

V úterý 13.11.2018 bude PODATELNA OÚ v Jeseníku nad Odrou z důvodu školení zaměstnanců u z a v ř e n a. Děkujeme za pochopení.


Rozpis ordinačních hodin v ambulanci MUDr. Josefa Šrámka

Změny ordinačních hodin v nepřítomnosti MUDr. Josefa Šrámka od 12.11.2018 do 31.12.2018 Pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 7,15 do 11,30 h. Středa od 13,00 do 16,00 (jen pro akutní nemocné nebo objednané). Předpis léků bez omezení. 21.12.201...


Rozpis zástupu za MUDr. Josefa Šrámka

Rozpis  zástupu za MUDr.Šrámka MUDr. Šimíčková v Suchdole nad Odrou 31.10. 7,30-11,00 01.11. 7,30-11,00 02.11. 7,30-11,00 05.11. 7,30-11,00 MUDr. Přecechtěl v Jeseníku nad Odrou 06.11. 7,00-11,00 07.11. 7,00-11,00 STŘEDA!! 08.11. 7,00-11,00...


Dotazníkové šetření MÚ Nový Jičín

Vážení spoluobčané. Dovolujeme si Vás touto cestou požádat o spolupráci při dotazníkovém šetření, které se vztahuje k projektu „Efektivní systém plánování sociálních služeb v Novém Jičíně II“, který je důležitý z hlediska nastavení cashflow v oblast...


Výlov rybníka v Jeseníku nad Odrou

Výlov rybníka v Jeseníku nad Odrou se letos nekoná!!!


Podpora projektu rodáků v USA

Rodáci z USA nás požádali o podporu projektu obnovy baptistického kostela v San Marcos v Texasu v USA. Hlasovat můžete na tomto odkazu: https://www.nationalgeographic.com/voteyourmainstreet/san-marcos/ Po registraci na uvedené stránce můžete dát pr...


Uzavření pošty v úterý 2.10.2018

  Dne 2. 10. 2018 bude z personálních důvodů uzavřena pošta Jeseník nad Odrou.


Omezení provozu na OÚ v Jeseníku nad Odrou dne 27.9.2018

Dnes 27.9.2018 bude Obecní úřad v Jeseníku nad Odrou v odpoledních hodinách uzavřen. Děkujeme za pochopení.


Separační dvůr

V sobotu 29. 9. 2018 bude separační dvůr z technických důvodů uzavřen.


Změna č. 1 Územního plánu Jeseník nad Odrou

Zastupitelstvo obce Jeseník nad Odrou oznamuje, že na svém 17. zasedání konaném dne 5. 9. 2018 vydalo usnesením č. 25/17Z/2018 změnu č. 1 Územního plánu Jeseník nad Odrou formou opatření obecné povahy a dále oznamuje vyhotovení a zveřejnění úplného...


Slavnost obce Jeseník nad Odrou

SLAVNOST OBCE JESENÍK NAD ODROU 17. – 19. 8. 2018 u příležitosti 635. výročí od první písemné zmínky o obci Jeseník nad Odrou   PROGRAM SLAVNOSTI 17. 8. 2018: 20.00 OPEN AIR PARTY – DJ MACHY SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL TJ SLAVOJ V JESENÍKU NAD ODR...


Dotazník "Plánování v oblasti vod"

Ústav zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství žádájí o vyplnění dotazníku týkající se „Plánování v oblasti vod“. Dotazník Vám zabere max. 5 minut. Výsledky dotazníku pomůžou ke zjištění názorů a postojů, které zaují...


Přerušení dodávky elektřiny v Hraběticích

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v Hraběticích, které se bude konat dne 1.8.2018 od 7:15 h do 11:00 h.


Plánovaná oprava vodovodu v Hůrce

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o plánované opravě na vodovodní síti, která proběhne dne 19.7.2018 od 8.00 do 14.00 h v místní části Hůrka.Aktuální informace o...


Plánovaná oprava vodovodu

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o plánované opravě na vodovodní síti, která proběhne ve dnech 31.7.2018 a 2.8.2018 od 8.00 do 14.00 h v místních částech Jesení...


Ordinační doba MUDr. Josefa Šrámka o prázdninách

9.7. - 27.7.2018 čerpá řádnou dovolenou MUDr. Šrámek, zastupuje MUDr. Šimíčková Ordinační hodiny: Suchdol nad Odrou:  pondělí, středa, pátek  7.00 - 11.00 hodin Jeseník nad Odrou:   úterý, čtvrtek  7.30 - 11.00 hodin   6.8. - 24.8.2018 čerpá řá...


Uzavření obecního úřadu

Obecní úřad Jeseník nad Odrou sděluje občanům, že v době od 2. 7. 2018 do 4. 7. 2018 bude z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřen. Děkujeme za pochopení.


Opakované veřejné projednání změny územního plánu

  Opakované veřejné projednání změny územního plánu Dne 25. 6. 2018 v 16:00 hodin se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu opakované veřejné projednání Změny č. 1 Územního plánu Jeseník nad Odrou. Výklad k návrhu Změny č. 1 podá archite...


Odstávka vody v Blahutovicích

V pátek 11.5.2018 proběhne odstávka vody v Blahutovicích v celé obci v době od 8.00 - 11.00 h. Žádáme občany, aby se na tuto dobu vodou předzásobili.


Omezení provozu pošty 23.2.2018

Česká pošta, s. p. informuje, že dne 23.2.2018 bude pošta v Jeseníku nad Odrou v době od 8,30 do 10,30 hodin pro veřejnost uzavřena.  


Místní poplatek za komunální odpad 2018

Splatnost místního poplatku za komunální odpad je do 3.4.2018 (vyhláškový termín 31.3.2018). Platí se 450 Kč na osobu s trvalým pobytem v obci a max. za 5 osob v domácnosti. Úhradu lze provést v pokladně obecního úřadu nebo na účet obce 1760110389/...


Místní poplatek ze psů

Splatnost místního poplatku ze psů je do 3.4.2018 (vyhláškový termín 31.3.2018). Platí se 200 Kč za psa, v případě, že je pes kastrován (musí být doloženo potvrzením od veterináře) platí se 100 Kč. Úhradu lze provést v hotovosti v pokladně obecního...


Informace o ceně vodného a stočného od 1.1.2018

Rada obce Jeseník nad Odrou schválila cenu vodného a stočného od 1.1.2018 takto: Voda odvedená (stočné) 20,78 Kč/m3 (bez DPH), 23,90 Kč/m3 vč. 15 % DPH Pitná voda (vodné) v Blahutovicích 33,00 Kč/m3 (bez DPH), 37,95 Kč/m3 vč. 15 % DPH   Cena vodn...


Počet obyvatel k 1.1.2018

Počet obyvatel hlášených k trvalému pobytu k 1.1.2018: Celkem 2020 z toho: Jeseník nad Odrou 1173 Hůrka 350 Polouvsí 237 Blahutovice 200 Hrabětice 60  


Svoz odpadu v roce 2018

Termíny svozu netříděného odpadu v roce 2018: Leden 12, 26 Únor 9, 23 Březen 9, 23 Duben 6, 20 Květen 4, 18 Červen 1, 15, 29 Červenec 13, 27 Srpen 10, 24 Září 7, 21 Říjen 5, 19 Listopad 2, 16, 30 Prosinec 14, 28   Svoz nebezpečného odpa...


Veřejné projednání změny územního plánu

Dne 24. 1. 2018 v 16:00 hodin se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu veřejné projednání Změny č.1 Územního plánu Jeseník nad Odrou. Výklad k návrhu změny územního plánu podá projektant Ing. arch. Miroslav Hudák. Všichni jsou srdečně zváni....


Výdej kompostérů

Výdej kompostérů pro občany, kteří si nezažádali a mají o kompostér zájem.   Výdej kompostérů bude probíhat ve středu 11. října 2017 v době od 8 do 11 hodin a od 13 do 17 hodin v objektu technického zázemí obce, naproti bývalé správní budovy Agra....


Porucha vodovodu v Hůrce

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé poruše na vodovodní síti Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na


Výzva k vyzvednutí kompostérů

Vážení spoluobčané, pokud jste požádali o pořízení kompostéru, vyzýváme Vás k jeho vyzvednutí v objektu technického zázemí obce, naproti bývalé správní budovy AGRA, a to ve dnech:     Pondělí 18. září 2017 v době od 8:00 – 11:00 a od 13:00 - 17:0...


Ordinace MUDr. Šrámka

Ordinanční hodiny v ordinaci MUDr. Šrámka o letních prázdninách 2017.


Uzávěra místní komunikace v Polouvsí

V obci Polouvsí probíhá oprava "horní ulice". Žádáme občany, aby z důvodu pokládky zpevnění podkladního povrchu do ulice nevjížděli a ani zde neparkovali do středy 12.7.2017.  


Postřik proti komárům

Vzhledem k velkému výskytu komárů v obci bude zítra, tj. 31. května 2017 od 19 hodin v zastavěném území obce za příznivého počasí plošně aplikován postřik na hubení komárů. Aplikaci zajistí specializovaná firma formou prostorového postřiku (aerosolu)...


Odběr novinek a hlášení rozhlasu

Nyní je zde pro Vás možnost, abyste hlášení místního rozhlasu a další důležité zprávy dostávali buď přímo na Váš email, SMS zprávou nebo odebírali na sociálních sítích. To vše v rámci služby Hlášenírozhlasu.cz Přihlásit se můžete na adrese: 


Oznámení o zveřejnění na internetových stránkách Obce Jeseník nad Odrou - schválený rozpočet, střednědobý výhled, závěrečný účet Obce Jeseník nad Odrou

Obec Jeseník nad Odrou, v souladu s ustanovením § 3 odst. 4, § 11 odst. 4, § 17 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje na svých internetových stránkách schválený rozpočet Obce Jeseník...


Informace o ceně vodného a stočného od 1.1.2017

Rada obce Jeseník nad Odrou schválila cenu vodného a stočného od 1.1.2017 takto: Voda odvedená (stočné) 20,17 Kč/m3 (bez DPH), 23,20 Kč/m3 vč. 15 % DPH Pitná voda (vodné) v Blahutovicích 30,00 Kč/m3 (bez DPH), 34,50 Kč/m3 vč. 15 % DPH   Cena vodn...


Svoz odpadu v roce 2017

Termíny svozu netříděného odpadu v roce 2017: Leden 13, 27 Únor 10, 24 Březen 10, 24 Duben 7, 21 Květen 5, 19 Červen 2, 16, 30 Červenec 14, 28 Srpen 11, 25 Září 8, 22 Říjen 6, 20 Listopad 3, 17 Prosinec 1, 15, 29   Svoz nebezpečného odp...


Místní poplatek za komunální odpad 2017

Splatnost místního poplatku za komunální odpad je do 31.3.2017. Platí se 450 Kč na osobu s trvalým pobytem v obci a max. za 5 osob v domácnosti. Číslo účtu: 1760110389/0800 Z důvodu změny systému evidence plateb Vám bude variabilní symbol zaslán p...


Místní poplatek ze psů 2017

Splatnost místního poplatku ze psů je do 31.3.2017. Platí se 200 Kč za psa, v případě, že je pes kastrován (musí být doloženo potvrzením od veterináře) platí se 100 Kč. Číslo účtu: 1760110389/0800 Z důvodu změny systému evidence plateb Vám bude va...


Počet obyvatel k 1.1.2017

Počet obyvatel hlášených k trvalému pobytu k 1.1.2017: Celkem 1990 z toho: Jeseník nad Odrou 1150 Blahutovice 199 Hůrka 357 Polouvsí 226 Hrabětice 58


PF 2017

Obecní úřad v Jeseníku nad Odrou přeje všem občanům šťastný nový rok 2017.


Přerušení dodávky vody v Polouvsí

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o plánované odstávce na vodovodní síti v Polouvsí, která proběhne dne 21.11.2016 od 8.00 do 11.00 h. Aktuální informace o průb...


Uzavření pošty v Jeseníku nad Odrou

Z důvodu nemoci bude pošta Jeseník nad Odrou dne 16.11.2016 uzavřena.


Přerušení dodávky vody v Polouvsí

SMVAK oznamuje, že dne 21.10.2016 od 8.00 h do 14.00 h bude přerušena dodávka pitné vody v Polouvsí.  


Rady k revizi kotlů na tuhá paliva

Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. stanoví povinnost realizovat revizi kotlů na pevná paliva, přičemž první kontrolu je nutné provést nejpozději do 31. prosince 2016. Kde je...


Výlov rybníku v Jeseníku nad Odrou

Výlov rybníku pod zámkem v Jeseníku nad Odrou se uskuteční v sobotu 15.10.2016 od 7.30 h


Přihlášení k odběru hlášení

Nyní je zde pro Vás možnost, abyste hlášení místního rozhlasu a další důležité zprávy dostávali buď přímo na Váš email, SMS zprávou nebo odebírali na sociálních sítích. To vše v rámci služby Hlášenírozhlasu.cz Přihlásit se můžete na adrese:


Uzavření pošty v Jeseníku nad Odrou

Dne 15.11.2016 bude pošta Jeseník nad Odrou od 14,15 do 15,15 hod uzavřena.


Odtlakování plynovodu

Dne 5.10. – 7.10.2016 od 7:00 – 24:00 budou v rámci akce REKO VTL V33095 shybka bod 105 pokračovat technologické práce na VTL plynovodu DV-33095 DN 500 PN 25 Bělotín - Borovec. Dne 5.10.2016 v rámci prací bude plynovod odtlakován a po ukončení prací...


Uzavření pošty v Jeseníku nad Odrou

Dne 26. 7. 2016 bude pošta Jeseník nad Odrou od 14.15 hodin uzavřena, z důvodu lékařského ošetření pracovnice pošty.   Oznámené zásilky si budou moci občané vyzvednout následující den od 8.30 hodin.  


Uzavření pošty v Jeseníku nad Odrou

Z důvodu povinného školení nových pracovníků,  bude pošta Jeseník nad Odrou,  dne 29. 6. 2016 od 8.30 do 10.30 uzavřena.


Uzavření pošty v Jeseníku nad Odrou

Z důvodu nutného lékařského ošetření vedoucí pošty bude pošta Jeseník nad Odrou ve dnech 24.6.2016 a 27.6.2016 uzavřena. Oznámené zásilky si budou moci občané vyzvednout následující pracovní den.


Cestování dětí do ciziny

Jak je to s cestovními doklady pro děti?


Plánovaná odstávka vodovodní sítě

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o plánované odstávce na vodovodní síti Aktuální informace o průběhu odstávky lze získat na www.s...


Uzavření pošty v Jeseníku nad Odrou

Dne 26. 4. 2016 se vedoucí pošty Jeseník nad Odrou zúčastní povinného školení.   Z tohoto důvodu bude pošta Jeseník nad Odrou, dne 26. 4. 2016 od 8.30 - 10.30 hodin uzavřena.  


Hledá se MIROSLAV LICHNOVSKÝ. Pomozte prosím.

Pomozte prosím při hledání pohřešovaného Miroslava Lichnovského, narozeného 30.4.1968, bytem Štramberk, který v pondělí 4. dubna ráno v 5.30 hodin odjel neznámo kam, nikomu nezanechal vzkaz o svém místu pobytu nebo účelu cesty. Mobilní telefon zanech...


Uzavření pošty v Jeseníku nad Odrou

Dne 22. 3. 2016 bude pošta Jeseník nad Odrou od 10.30 hodin uzavřena.   Oznámené zásilky si budou moci klienti převzít následující pracovní den.


Schůze zastupitelstva obce

Ve středu 16.3.2016 od 17.00 h se bude konat 7. schůze Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou v zasedací místnosti obecního úřadu.


Vypínání elektrické energie v Blahutovicích

ČEZ Distribuce, a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu opravy vedení vysokého napětí bude přerušena dodávka elektrické energie pro: Blahutovice (celá obec) vypínání el. energie dne 6.4.2016 od 8:00 do 12:00 hod.   Oznáme...


Kotlíková dotace

DOTACE NA VÝMĚNU KOTLŮ Moravskoslezský kraj vyhlásil 18. prosince 2015 podmínky dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ na podporu výměny stávajících nevyhovujících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech...


Uzavření pošty v Jeseníku nad Odrou 26.2.2016

Z důvodu celodenního školení satelitních pošt ŘP Nový Jičín 1, bude pošta v Jeseníku nad Odrou dne 26. 2. 2016 uzavřena. Oznámené zásilky budou na poštách uloženy následující pracovní den, t.j. 29. 2. 2016, kde budou již od rána připraveny k vyzvedn...


Svoz netříděného odpadu 8.1.2016 nebude

Vážení spoluobčané, jelikož je pravidlem, že v naší obci se popelnice vyváží pravidelně v sudé týdny, budou popelnice vyvezeny příští týden – v pátek 15. ledna 2016. V případě potřeby, je možno k popelnici v den vývozu umístit zavázaný plastový pyt...


Soutěž o titul regionální potravina MSK

KVALITNÍ VÝROBKY BUDOU JIŽ POSEDMÉ SOUTĚŽIT O TITUL REGIONÁLNÍ POTRAVINA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Už posedmé mohou „poctivé“ výrobky domácí produkce získat ocenění Regionální potravina Moravskoslezského kraje. V soutěži, kterou zastřešuje ministerst...


Vypínání elektrické energie v Hůrce

ČEZ Distribuce, a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu opravy vedení nízkého napětí bude přerušena dodávka elektrické energie pro: část obce Hůrka (před a za SDH) - vypínání el. energie dne 29.1.2016 od 7:30 do 14:00 hod...


Elektronická aukce na dodávku energií

Elektronická aukce na dodávku energií. Více v přiloženém letáku a na internetu: www.jeseniknadodrou.obecobcanum.cz


Svoz odpadu v roce 2016

Termíny svozu netříděného odpadu v roce 2016: Leden 15, 29 Únor 12, 26 Březen 11, 25 Duben 8, 22 Květen 6, 20 Červen 3, 17 Červenec 1, 15, 29 Srpen 12, 26 Září 9, 23 Říjen 7, 21 Listopad 4, 18 Prosinec 2, 16, 30   Svoz nebezpečného odpa...


Místní poplatek za komunální odpad 2016

Splatnost místního poplatku za komunální odpad je do 31.3.2016. Platí se 450 Kč na osobu s trvalým pobytem v obci a max. za 5 osob v domácnosti. Číslo účtu: 1760110389/0800 Variabilní symbol: 1340 Specifický symbol: rodné číslo poplatníka Známku...


Místní poplatek ze psů 2016

Splatnost místního poplatku ze psů je do 31.3.2016. Platí se 200 Kč za psa, v případě, že je pes kastrován (musí být doloženo potvrzením od veterináře) platí se 100 Kč. Číslo účtu: 1760110389/0800 Variabilní symbol: 1341 Specifický symbol: rodné...


PF 2016

Přejeme všem občanům a návštěvníkům obce vše nejlepší v novém roce 2016.


Poslední sběr a svoz BRO v roce 2015

Poslední svoz biologicky rozložitelného odpadu proběhne v týdnu od 23.11. - 27.11.2015.


Konkurzní řízení na ředitele MŠ Jeseník nad Odrou

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Jeseník nad Odrou. Viz na úřední desce zde.


Sběr nebezpečného a kusového odpadu

Sběr nebezpečného a kusového odpadu Upozorňujeme občany, že ambulantní svoz nebezpečného a kusového komunálního odpadu (ledničky, televizory, pračky, pneu. os.automobilu, akumulátory atd.), se uskuteční v sobotu 11.4.2015. Kontejnery budou připraven...


Dotazník pro občany obce

DOTAZNÍK pro občany obce Jeseník nad Odrou     Vážení občané obce Jeseníku nad Odrou včetně místních částí, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy, občané, představujete svoji obec, kde vidíte problémy a kam si...


Místní poplatek ze psů

Splatnost místního poplatku ze psů je do 31.3.2015. Platí se 200 Kč za psa, v případě, že je pes kastrován (musí být doloženo potvrzením od veterináře) platí se 100 Kč. Číslo účtu: 1760110389/0800 Variabilní symbol: 1341 Specifický symbol: rodné...


Místní poplatek za komunální odpad 2015

Splatnost místního poplatku za komunální odpad je do 31.3.2015. Platí se 450 Kč na osobu s trvalým pobytem v obci a max. za 5 osob v domácnosti. Číslo účtu: 1760110389/0800 Variabilní symbol: 1340 Specifický symbol: rodné číslo poplatníka Známku...


Svoz odpadu v roce 2015

Termíny svozu netříděného odpadu v roce 2015: Leden 9, 23 Únor 6, 20 Březen 6, 20 Duben 3, 17 Květen 1, 15, 29 Červen 12, 26 Červenec 10, 24 Srpen 7, 21 Září 4, 18 Říjen 2, 16, 30 Listopad 13, 27 Prosinec 11, 25   Svoz nebezpečného odpa...


Nová otevírací doba pobočky České pošty

Pondělí: 08:30  -  10:30 ,  14:15  -  15:15 Úterý: 08:30  -  10:30 ,  14:15  -  15:15 Středa: 08:30  -  10:30 ,  14:00  -  16:30 Čtvrtek: 08:30  -  10:30 ,  14:15  -  15:15 Pátek...


Evropská cena obnovy venkova 2014 jde do Maďarska

Vítězem soutěže o Evropskou cenu obnovy venkova byla jmenována odbornou, mezinárodní a interdisciplinární porotou obec Tihany v Maďarsku, enormně vysoká kvalita všech přihlášených, udílení cen od 11. do 13. září 2014 ve Vals, Graubünden, Švýcarsko....


TV pořad o Jeseníku nad Odrou

TV pořad o Jeseníku nad Odrou - Náš venkov http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venkov/video/    


Malá kopaná 2014

Turnaj v malé kopané 28.6.2014. Bližší informace na plakátech - viz. obrázek.


Vypínání el. energie ve Mlýně

ČEZ Distribuce, a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu opravy vedení vysokého napětí bude přerušena dodávka elektrické energie pro část obce : Jeseník nad Odrou trafostanice Mlýn a Kolonka dne 5.6.2014 od 7:45 do 15:15 ho...


Jazyková mutace webu

Dnes byla spuštěna anglická a německá jazyková mutace webu Jeseníku nad Odrou. http://jeseniknadodrou.cz/en http://jeseniknadodrou.cz/de


Seminář - Základy první pomoci

Pozvánka na akreditovaný vzdělávací seminář Základy poskytnutí první pomoci 12.4.2014 v době od 9:00 do 15:00 hod. Vzdělávání je určeno pro fyzické osoby a je zaměřeno na poskytnutí první pomoci všem věkovým kategoriím.


Očkování psů proti vzteklině

V pátek 11. 4. 2014 proběhne v naší obci na obvyklých místech očkování psů proti vzteklině. Jeseník nad Odrou - 16.30-17.30 h Hůrka 17.30-18.00 h Polouvsí 18.00-18.30 h Blahutovice 18.30-19.00 h Hrabětice v 19.00 h Cena vakcíny 100 Kč.


PODMÍNKY DOTAČNÍHO PROGRAMU, Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2014

(RRC/02/2014)   Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.   Cíle a priority programu Cílem dotační...


Počet obyvatel k 1.1.2014

Počet obyvatel 1. 1. 2014 - 1940 Jeseník nad Odrou 1113 Blahutovice 183 Hrabětice 62 Hůrka 362 Polouvsí 220


Slavnostní předání ocenění Vesnice roku 2013

  V pátek 11. října 2013 proběhlo v naší obci slavnostní vyhodnocení soutěže Vesnice roku 2013.  Pozvání starosty obce přijali: ministr pro místní rozvoj František Lukl, hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, vrchní ředitel sekce přímých pl...


Provozní doba na poště v Jeseníku nad Odrou

Změna pracovní doby České pošty v Jeseníku nad Odrou od 1.10.2013: Pondělí 15.15 - 17.00h,Úterý 8.00 - 10.30 h,Středa 8.00 - 10.30 h, 14.00 - 16.45 h,Čtvrtek 8.00 - 10.30 h, 14.00 - 15.00 h,Pátek 8.00 - 10.30 h, 14.00 - 15.00 h


Vesnice roku - facebook

Soutěž vesnice roku na facebooku: https://www.facebook.com/vesniceroku.cz


Vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku 2013

Vítěze celostátního kola a nositele titulu Vesnice roku 2013 oznámí ministr pro místní rozvoj dne 14. září 2013 v Luhačovicích v rámci konání Mezinárodního dětského folklorního festivalu "Písní a tancem".Obecní úřad připravuje autobusový zájezd na sl...


Obec Jeseník nad Odrou se stala Vesnicí Moravskoslezského kraje roku 2013

Naše obec získala v soutěži Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2013 ZLATOU STUHU za 1. místo a postupujeme do celostátního kola. Slavnostní předání ocenění se uskuteční v naší obci v pátek 16. srpna 2013. Toto ocenění patří všem občanům, spolkům, o...