Ankety

Která varianta stožáru vysílače u vodárny v Blahutovicích se vám líbí?

Zastupitelstvem obce Jeseník nad Odrou byl schválen záměr umístění stožáru vysílače u vodárny v Blahutovicích na pozemku parc. č. 330/2. S možnou výstavbou vysílače je v současné době v zastupitelstvu obce projednáván návrh vybudovat spolu se stožárem vysílače rozhlednu. Byly zpracovány dvě studie, jejichž náhledy Vám předkládáme k posouzení. Výška stožáru vysílače je plánována cca do 27 m, z toho rozhledna samotná (bez vysílače) ve výšce max. 18 m.

Hlasujte, kterou z nabízených variant byste rádi v Blahutovicích viděli zrealizovanou:

Návrh ATRIS spol. s r.o., Ing. Arch. Jiří Likuštín
Návrh ATRIS spol. s r.o., Ing. Arch. Jiří Likuštín
Materiál: ocelová konstrukce
Nad rozhlednou na stožáru bude umístěn vysílač pro šíření internetového signálu.

Návrh Architektonická kancelář Ing. Arch. Tomáš Kudělka
Návrh Architektonická kancelář Ing. Arch. Tomáš Kudělka
Materiál: kombinace oceli, dřeva a betonu
Nad rozhlednou na stožáru bude umístěn vysílač pro šíření internetového signálu.


Zpět na seznam anket