Úřední deska

Finanční hospodaření

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Jeseník nad Odrou na roky 2019-2021


Návrh rozpočtu obce Jeseník nad Odrou na rok 2018


Návrh rozpočtu Mateřské školy Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvkové organizace na rok 2018


Návrh rozpočtu Základní školy Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvkové organizace na rok 2018


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvkové organizace na roky 2019-2020


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvkové organizace na roky 2019-2020


Rozpočtové opatření č. 6/2017

Schváleno na 13. schůzi ZO Jeseník nad Odrou dne 6. 9. 2017


Rozpočtové opatření č. 5/2017

Schváleno na 46. schůzi RO Jeseník nad Odrou dne 15. 8. 2017Rozpočtové opatření č. 3/2017

Schváleno na 12. schůzi ZO Jeseník nad Odrou dne 6. 6. 2017


Rozpočtové opatření č. 4/2017

Schváleno na 43. schůzi RO Jeseník nad Odrou dne 13. 6. 2017


Rozpočtové opatření č. 2/2017

Schváleno na 11. schůzi ZO Jeseník nad Odrou dne 8.3.2017


Rozpočet příjmů a výdajů Mateřské školy Jeseník nad Odrou a výše neivnestičního příspěvku na rok 2017.


Rozpočet příjmů a výdajů Základní školy Jeseník nad Odrou a výše neivnestičního příspěvku na rok 2017.


Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2020Rozpočtové opatření č. 1/2017

Schváleno v kompetenci rady obce dne 16.1.2017.


Závěrečný účet obce za rok 2015

Součástí závěrečného účtu obce Jeseník nad Odrou jsou i výkazy příspěvkových organizací Mateřská škola Jeseník nad Odrou a Základní škola Jeseník nad Odrou za rok 2015.Rozpočet obce na rok 2016


Závěrečný účet obce za rok 2014