Úřední deska

Finanční hospodaření

Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvkové organizace.

Schválen na 52. schůzi Rady obce dne 28. 12. 2017.


Rozpočet Základní školy Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvkové organizace na rok 2018.

Schválen na 52. schůzi Rady obce dne 28. 12. 2017.


Rozpočet Mateřské školy Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvkové organizace na rok 2018.

Schválen na 52. schůzi Rady obce dne 28. 12. 2017.


Rozpočtové opatření č. 7/2017.

Schváleno na 14. schůzi Zastupitelstva obce dne 5. 12. 2017.


Rozpočtové opatření č. 8/2017.

Schváleno na 51. schůzi Rady obce dne 12. 12. 2017.


Střednědobý výhled rozpočtu obce Jeseník nad Odrou 2019-2021.

Schválen na 14. schůzi Zastupitelstva obce dne 5. 12. 2017.


Rozpočet obce Jeseník nad Odrou na rok 2018.

Schválen na 14. schůzi Zastupitelstva obce dne 5. 12. 2017.


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Jeseník nad Odrou na roky 2019-2021


Návrh rozpočtu obce Jeseník nad Odrou na rok 2018


Návrh rozpočtu Mateřské školy Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvkové organizace na rok 2018


Návrh rozpočtu Základní školy Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvkové organizace na rok 2018


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvkové organizace na roky 2019-2020


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvkové organizace na roky 2019-2020


Rozpočtové opatření č. 6/2017

Schváleno na 13. schůzi ZO Jeseník nad Odrou dne 6. 9. 2017


Rozpočtové opatření č. 5/2017

Schváleno na 46. schůzi RO Jeseník nad Odrou dne 15. 8. 2017Rozpočtové opatření č. 3/2017

Schváleno na 12. schůzi ZO Jeseník nad Odrou dne 6. 6. 2017


Rozpočtové opatření č. 4/2017

Schváleno na 43. schůzi RO Jeseník nad Odrou dne 13. 6. 2017


Rozpočtové opatření č. 2/2017

Schváleno na 11. schůzi ZO Jeseník nad Odrou dne 8.3.2017


Rozpočet příjmů a výdajů Mateřské školy Jeseník nad Odrou a výše neivnestičního příspěvku na rok 2017.


Rozpočet příjmů a výdajů Základní školy Jeseník nad Odrou a výše neivnestičního příspěvku na rok 2017.


Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2020Rozpočtové opatření č. 1/2017

Schváleno v kompetenci rady obce dne 16.1.2017.


Závěrečný účet obce za rok 2015

Součástí závěrečného účtu obce Jeseník nad Odrou jsou i výkazy příspěvkových organizací Mateřská škola Jeseník nad Odrou a Základní škola Jeseník nad Odrou za rok 2015.