Hůrka

Znak Hůrka

Na červeném štítě, na zeleném pahorku zlatý býk, nad nimž se vznášejí tři zlaté šesticípé hvězdy.

 

Hůrka leží pod kopcem Hůrkou (také se nazýval Horecký, 382 m) asi 2 km jihovýchodně od Jeseníku nad Odrou po obou stranách okresní silnice spojující Starý Jičín s Jeseníkem. Obcí protéká potok, který má několik názvů: na horním toku Vlčnovka, na spodním Bernatický potok, ale je také známý pod jménem Teplá. Hůrka od 14. stol. patřila ke starojickému panství, první písemná zmínka je v listině z 2. října 1383. Od roku 1850 byla Hůrka samostatnou obcí a užívala vlastní pečeť. Na pečetidle z r. 1749 byl zobrazen stojící býk se třemi hvězdami. V r. 1976 se Hůrka připojila k Jeseníku nad Odrou.

Jedinou uznanou kulturní památkou v Hůrce je kaple sv. Anny, která byla vysvěcena v roce 1851. V obci se nachází hasičská zbrojnice, dětské hřiště, kulturní dům, restaurace, knihovna, autobusová zastávka, prodejna potravin, koupaliště s restaurací, ubytovna. Společenský život je v obci na velmi vysoké úrovni. Osadní výbor společně s místními spolky, každoročně připravuje množství kulturních a společenských akcí: soutěž o nejlepší pálenku, vepřové hody, traktoriádu, mysliveckou poslední leč, sportovní ples, maškarní rej pro děti, výsadby alejí, stavění májky a pálení čarodějnic, hasičské soutěže, kácení májky s oslavou dne dětí, pivní štafetu, lampionový průvod pro děti s rodiči, turnaj v nohejbale a stolním tenise…

Hůrka vydala v roce 2009 k 625. výročí první písemné zmínky a u příležitosti 100 let založení sboru dobrovolných hasičů knihu "Hůrka, od první písemné zmínky po současnost". Kniha je vyprodaná, ale můžete si ji stáhnout ve formátu PDF zde.

 

Hůrka - přebal knihy

 

Počet obyvatel k 1. 1. 2014: 362

Počet čísel popisných: 115

Výměra: 4,4 km2

Nadmořská výška: 328 m n. m.

PSČ: 741 01