Kontaktní formuláře

Finanční

Název Aktualizace Ke stažení
Osvobození od poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 20.12.2005 Stáhnout
Přiznání k místnímu poplatku ze psů 4.12.2015 Stáhnout
Odhlášení psa 20.12.2005 Stáhnout

 

Dotace 2017

NázevAktualizaceKe stažení
Dotační program na podporu zájmových činností v roce 2017 3.3.2017 Stáhnout PDF
Příloha č. 1 - žádost o dotaci 3.3.2017 Stáhnout PDF, WORD
Příloha č. 2 - vzor veřejnoprávní smlouvy 3.3.2017 Stáhnout PDF
Příloha č. 3 - finanční vypořádání dotace 3.3.2017 Stáhnout PDF, EXCEL

Individuální dotace

NázevAktualizaceKe stažení
Žádost o poskytnutí individuální dotace 29.5.2017 Stáhnout WORD, PDF
Vyúčtování individuální dotace 29.5.2017 Stáhnout WORD, PDF

 

Stavební

Název Aktualizace Ke stažení
Žádost o povolení ke sjezdu 21.3.2011 StáhnoutŽivotního prostředí

Název Aktualizace Ke stažení
Povolení ke kácení dřevin 21.3.2011 Stáhnout, Leták
Poučení k žádosti o kácení 21.3.2011 Stáhnout

 

Ostatní

NázevAktualizace Ke stažení
Žádost o výmaz předkupního práva  27.2.2014 Stáhnout