Úřední deska

Obecne závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místních poplatcích.


Opatření obecné povahy č. 1/2013 - vydání územního plánu.

Do územního plánu lze nahlédnout v úřední dny na obecním úřadě.


Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o zákazu provozování výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů na území obce Jeseník nad Odrou.


Obecně závazná vyhláška č. 1/2008, o stanovení koeficientu daně z nemovitostí.


Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o nakládání s komunálním odpadem v obci Jeseník nad Odrou.


Obecně závazná vyhláška č. 2/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 7/2003 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v mateřské škole a školní družině.