Osobnosti

 

ENGELSBERG Eduard, Dr.

(23.1.1828 v Andělské Hoře u Bruntálu - 27.5.1879 v Jeseníku n. O.)

Vlastním jménem Eduard Schön. Syn tkalce. Dostal se na studia do Olomouce, kde studoval nejprve gymnasium a pak tři roky práva na olomoucké universitě. Poslední rok právnického studia dokončil ve Vídni a v r. 1850 nastoupil místo u dvorní prokuratury. Za říjnového povstání v r. 1848 zúčastnil se bojů na vídeňských barikádách. Od mládí se zabýval hudbou, kterou studoval ve Vídni. Skládal komorní skladby, písně, kvarteta, klavírní sonáty, ale také skladby pro orchestr. Proslavil se zejména svými žertovnými hudebními hříčkami - čtyřzpěvy. Známější skladby jsou "Bláznivá čtverylka", "Básníci na Almě" nebo píseň "Klobouk na jezeře". Na jaře r. 1879 se rozhodl navštívit rodiště, cestou se však zastavil u bratrance konzistoriálního rady Riedla v Jeseníku n. O. a zde náhle zemřel v kaplanské světničce na faře. Pohřben byl ve Vídni.

 

HAUPTMANN Josef, Prof. Dr.

(11. 11. 1882 - 28.5.1929 v Jeseníku n. O.)

HAUPTMANN Josef, Prof. Dr. Rodina Hauptmannů bydlela v Jeseníku nad Odrou (v té době Deutsch-Jassnik) v domě č.165. Josef Hauptmann se narodil 11. listopadu 1882. Jeho otec byl krejčovským mistrem a obchodníkem. Josef Hauptmann navštěvoval školu v Jeseníku a gymnasium absolvoval v Hranicích na Moravě. Ve Vídni pak na universitě studoval filosofii, germanistiku a latinu. Krátce před první světovou válkou složil učitelskou zkoušku. Za války byl povolán na frontu, odkud se vrátil vážně nemocen. Po návratu z války se v r. 1918 stal profesorem novojičínského gymnasia. Kromě svého učitelského povolání se s úspěchem věnoval literární práci. Byl a v Německu je dosud, uznávaným znalcem lidového nářečí. V německém nářečí zdejšího regionu napsal převážnou část svého díla. Jeho dílo je vysoce ceněno nejen po stránce obsahové, ale i po stránce lingvistické. Je v něm zachován Nejen běžný život obyčejných lidí, ale především řeč, jakou se spolu domlouvali. Německým nářečím Kravařska je především napsána jeho sbírka básní "Die Bauerntruhe", historická hra z venkovského prostředí "Der Rockengang" a "Huldigung der Heimat" . Josef Hauptmann zemřel v Jeseníku 28.května 1929.

 

HAUPTMANN Richard

HAUPTMANN Richard(16.1.1908 v Oberfurtu - 19.8.1970 na zámku Neuhof u Coburgu)

Richard Hauptmann se narodil 16. ledna 1908 v Oberfurtu. Byl synovcem Josefa Hauptmana. Své dětství a mládí prožil, stejně jako jeho strýc Josef, v Jeseníku u svého dědečka v domě č.165. Od útlého mládí se věnoval literatuře, přičemž se podrobně seznámil s dílem svého strýce. Se stejnou náklonností jako o Jeseníku v básni "Nezapomenutelný Jeseník", píše i v některých svých dalších dílech věnovaných svému rodnému kraji. Jsou to především díla "Aus Mährischer Scholle" a "Neubeginn." Richard Hauptmann zemřel stejně jako jeho strýc Josef poměrně mladý 19.srpna 1970 na zámku Neuhof u Coburgu. V roce 1996 vydala vdova po Richardu Hauptmannovi paní Irmgard Hauptmann výběr z jeho krásných, převážně lyrických básní. 


 

HAUPTMANN Sepp

(nar. 20.12.1930 v Jeseníku)

Další výraznou osobností z rodu Hauptmannů je Sepp Hauptmann narozený v Jeseníku 20.prosince 1930. Neproslavil se coby literát jako jeho starší příbuzní, nýbrž jako paleontolog, vědec a sběratel. Ovšem stejně jako u jeho starších příbuzných i u něj na počátku byla láska k jeho rodišti a k přírodě, které se učil od svého otce při společných toulkách v okolí Jeseníku. Celoživotní zabýváni se rostlinnými fosiliemi bylo dle něj pouze pokračováním oněch toulek. Sepp Hauptmann dosáhl ve svém oboru značných úspěchů, za které byl mnohokrát vyznamenán různými cenami. Velkou radost měl z pojmenování jednoho fosilního nálezu jeho jménem "Karkenia hauptmannii". Sepp Hauptmann byl fascinován 200 milionů let starým zkamenělým herbářem, ovšem exempláře své proslavené sbírky si neponechával pouze pro sebe. Mnohé věnoval různým muzeím. Některé vlastní i Universita Karlova v Praze.

 

HOLUB František

Zpracoval monografii o obci Jeseníku n. O. Vydal ji hektograficky pro potřebu místní OB v roce 1965.

 

KONSTANTIN Jan

(30.7.1894 - 28.6.1965)

Narodil se 30. září 1894 v muzikantské rodině. Vlastním jménem se jmenoval Jan Schindler. Celou svoji úspěšnou a dlouhou pěveckou kariéru používal pouze své umělecké jméno Konstantin. Mimo angažmá v Plzni, Ostravě, Bratislavě a hostování ve Vídni byl předním sólistou Náródního divadla v Praze od r. 1921 až do svého odchodu do penze v r. 1960. Odborná kritika o něm napsala: "Měl baryton temnější viotové barvy se zvučnými a plnými hloubkami (umožňovaly mu zpívat i basové role) a s krásně znějící střední polohou. Vzácný hlasový materiál se naučil bezpečně ovládat technicky, zpíval lehce a přirozeně, bez forzírování a přepjatých afektů..." .Jan Konstantin zemřel 28. června 1965 v Hojsově Stráži.

 

TILL Josef

Vydal v r. 1911 "Pamětní spis" (Festschrift 5. a 6. 8.) k místní slavnosti; ve spisku je uvedena stručná historie Jeseníku od jeho založení až do konce 19. století.