Úřední deska

Archiv úřední desky

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD - Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úpravv k.ú.Jeseník nad Odrou.


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.2/2018


REGION POODŘÍ - svolává jednání Valné hromady na středu 28.03.2018 ve 13.00 hodin na zámku v Bartošovicích.


Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú.Hůrka


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Obec Jeseník nad Odrou vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace.


MAS REGIONU POODŘÍ - 7. a 10.Výzva k předkládání žádosti o udělení značky na výrobky, zemědělské a přírodní produkty a na stravovací a ubytovací služby.


Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.1/2018


REGION POODŘÍ - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.4-2017 Regionu Poodří a Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Regionu Poodří na rok 2018 a Střednědobého výhledu rozpočtu Regionu poodří na léta 2018-2022.


Informace o provedených změnách rozpočtu na základě novely vyhlášky č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě a Oznámení o zveřejněnína internetových stránkách obce Jeseník nad Odrou - schválený rozpočet, středědobý výhled, závěrečný účet Obce ´Jeseík nad Odrou.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-Výzva podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitch věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Krajský úřad Moravskoslezského kraje vyhlašuje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje.

Vyhlášení platí do odvolání.


Důležité sdělení občanům o Veřejnoprávní smlouvě s městem Nový Jičín na výkon přestupkové agendy.


STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY V OBCI JESENÍK NAD ODROU


Informace o programech EU na odbdobí 2014 - 2020


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.ONJ/032/2013/8 o nejvhodnější nabídku koupi budovy čp.2000 Nový Jičín