Úřední deska

Archiv úřední desky

MAS Regionu Poodří- POZVÁNKA na seminář pro žadatele o podpiru v rámci 2.Výzvy MAS Regionu Poodří - OPŽP-"Výsadba dřevin"


ČEZ Distribuce,a.s. UPOZORNĚNÍ k odstanění a okleštění stromoví a jiných porostů v období vegetačního klidu do 15.11.2017.


Veřejná vyhláška o uložení písemností ve věci SŘ o místu TP pro Ludmila Prokešová roč.1988 a nezl.Ema Prokešová roč.2015 bytem Jeseník n.O.čp.162


Mikroregion ODERSKO - Pozvánka na 15.jednání valné hromady Mikroregionu Odersko v pondělí 25.9.2017 od 9.00 hodin v zasedací místnosti v Odrách + Návratka


REGION POODŘÍ - Pozvánka na jednání Valné hromady dne 02.10.2017 v 9.00 hodin na zámku v Bartošovicích.


Ministerstvo zemědělství odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy.


Exekutorský úřad  Brno-město Usnesení o provedení elektronické dražby - dražební vyhláška proti povinnému: Ludmila Majerová, Blahutovice čp.33 na nemovité věci povinného.


Veřejná vyhláška - Oznámení o zpracování návrhu změny č.1 Územního plánu Jeseník nad Odrou.


Výzva podle § 65 odst.zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.


Krajský úřad MSK, Odbor územního plánování a stavebního řádu: Veřejná vyhláška -doručení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a oznámení o konání veřejného projednání.


Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané dne 20. a 21.října 2017.


Záměr prodeje části pozemku parc. č. 676/1 (dle GP parc. č. 676/5) o velikosti 134 m2 v k. ú. Jeseník nad Odrou.


Záměr prodeje pozemku parc. č. 284/6 o velikosti 2986 m2 v k. ú. Blahutovice


STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ČR - Nabídka pozemků k pronájmu.


REGION POODŘÍ- Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2-2017 Regionu Poodří.


Region Poodří-Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1-2017 Regionu Poodří.


MIKROREGION ODERSKO- Rozpočtová odpovědnost Mikroregionu Odersko - zveřejňování dokumentů


REGION POODŘÍ - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Regionu Poodří na rok 2017 a rozpočtového výhledu Regionu Poodří na léta 2017-2021


Informace o provedených změnách rozpočtu na základě novely vyhlášky č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě a Oznámení o zveřejněnína internetových stránkách obce Jeseník nad Odrou - schválený rozpočet, středědobý výhled, závěrečný účet Obce ´Jeseík nad Odrou.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-Výzva podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitch věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Krajský úřad Moravskoslezského kraje vyhlašuje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje.

Vyhlášení platí do odvolání.


Důležité sdělení občanům o Veřejnoprávní smlouvě s městem Nový Jičín na výkon přestupkové agendy.


STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY V OBCI JESENÍK NAD ODROU


Informace o programech EU na odbdobí 2014 - 2020


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.ONJ/032/2013/8 o nejvhodnější nabídku koupi budovy čp.2000 Nový Jičín