Úřední deska

Archiv úřední desky

Obec Jeseník nad Odrou - Majetkoprávní záměr obce pronajmout části pozemku parc.č.1180/11 ost.plocha v k.ú.Jeseník n.O.


Obec Jeseník nad Odrou - Majetkoprávní záměr obce směnit části pozemku parc.č.686/1 za jiné v k.ú.Jeseník nad Odrou.


MěÚ Nový Jičín ÚPSŘ-Rozhodnutí o umístění stavby "Uložení optického vedení na území obcí".


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č.3/2019


Obec Jeseník nad Odrou - Návrh Závěrečného účtu v užším rozsahu za rok 2018


Obec Jeseník nad Odrou - Závěr Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jeseník nad Odrou za rok 2018.


Obec Jeseník nad Odrou - Majetkoprávní záměr obce pronajmout pozemek parc.č.412 v k.ú.Hůrka


Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu v roce 2019.


Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného seznamu pro Daň z nemovitých věcí na rok 2019.


REGION POODŘÍ - Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSO REGIONU POODŘÍ za rok 2018.


REGION POODŘÍ - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového rozpočtu Regionu Poodří na rok 2019.


Dobrovolný svaze obcí SOMPO 2016 - Závěrečný účet za rok 2018, Oznámení o zveřejnění, Návratka.


Volby do EP- Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP


Volby do EP - Stanovení minimálního počtu členů OVK


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámen o zveřejnění rozpočtového opatření č.2/2019.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným.


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.1/2019

 


Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu na rok 2019 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č.7/2018


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.6/2018


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu obce Jeseník nad Odrou na roky 2020-2022


Obec Jeseník nad Odrou- Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce Jeseník nad Odrou na rok 2019.


Mikroregion Odersko - Rozpočtová odpovědnost Mikroregionu Odersko - zveřejňování dokumentů


Informace - o dokumentaci vlivů záměru Nové dvojité vedení 400kV Kletné - odbočka z V403/V803


Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje.


Majetkoprávní záměr - propachtování pozemků parc. č. 126/1 a 126/2 v k. ú. Polouvsí


REGION POODŘÍ - Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSO Regionu Poodří za rok 2017 + návratka.


Obec Jeseník nad Odrou vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-Výzva podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitch věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Krajský úřad Moravskoslezského kraje vyhlašuje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje.

Vyhlášení platí do odvolání.


STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY V OBCI JESENÍK NAD ODROU


Informace o programech EU na odbdobí 2014 - 2020


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.ONJ/032/2013/8 o nejvhodnější nabídku koupi budovy čp.2000 Nový Jičín