Úřední deska

Archiv úřední desky

Mikroregion Odersko - Rozpočtová odpovědnost Mikroregionu Odersko - zveřejňování dokumentů


Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 - Svolává shromáždění delegátů Dobrovolného svazku SOMPO 2016, na 20.12.2018 v 10.00 hodin v kulturním domě ve Fulneku, ul.Palackého 305 + Návrh rozpočtu na r.2019 + Oznámení o zveřejnění pozvánky a rozpočtu s návratkou.


Obec Jeseník nad Odrou - POZVÁNKA na 2. zasedání Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou konané dne 12.12.2018 v kulturním domě v Jeseníku nad Odrou od 16.00 hodin.


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení a změně ceny vodného a stočného od 1.1.2019


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu obce Jeseník nad Odrou na rok 2019.


Obec Jeseník nad Odrou- Oznámení o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce Jeseník nad Odrou na roky 2020-2022.


Majetkoprávní záměr Obce Jeseník nad Odrou pronajmout pozemek parc.č.1140/9 v k.ú.Jeseník nad Odrou.


Obec Jeseník nad Odrou  Výzva k podání nabídky na " Rozšíření vodovodu a kanalizace v Jeseníku nad Odrou."


ČEPS,a.s.- Oznámení o odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů podle § 8 odst.2 zákona č.114/1992 Sb., a Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků.


Státní pozemkový úřad Praha, odbor metodiky pozemkových úprav - Rozhodnutí -odvolání se zamítá, rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj, Pobočky Nový Jičín o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú.Jeseník nad Odrou č.j. SPU 070373/2018/Ka ze dne 9.3.2018 se potvrzuje.


Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 znamuje zveřejnění opatření č.1/2018, Návratku a Rozpočtové opatření č.1/2018.


Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu


Obec Jeseník nad odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.4/2018.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva podle § 65 odts.3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě


Informace - o dokumentaci vlivů záměru Nové dvojité vedení 400kV Kletné - odbočka z V403/V803


Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje.


Majetkoprávní záměr - propachtování pozemků parc. č. 126/1 a 126/2 v k. ú. Polouvsí


REGION POODŘÍ - Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSO Regionu Poodří za rok 2017 + návratka.


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu obce za rok 2017


Obec Jeseík nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.3/2018


REGION POODŘÍ - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1-2018 Regionu Poodří.Návratka.


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.2/2018


Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú.Hůrka


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Obec Jeseník nad Odrou vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace.


MIKROREGION ODERSKO - Rozpočtová odpovědnost Mikroregionu Odersko - zveřejňování dokumentů


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-Výzva podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitch věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Krajský úřad Moravskoslezského kraje vyhlašuje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje.

Vyhlášení platí do odvolání.


STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY V OBCI JESENÍK NAD ODROU


Informace o programech EU na odbdobí 2014 - 2020


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.ONJ/032/2013/8 o nejvhodnější nabídku koupi budovy čp.2000 Nový Jičín