Úřední deska

Archiv úřední desky

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy.


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.6/2019


Obec Jeseník nad Odrou - Obecně závazná vyhláška obce Jeseník nad Odrou č.1/2019, o místních poplatcích.


MěÚ Nový Jičín, Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.


Mikroregion Odersko - Pozvánka na 7. jednání valné hromady 11.12.2019 Odry, Dělnický dům v 10.00 hodin.


REGION POODŘÍ - Pozvánka na jednání Valné hromady v úterý 17.12.2019 + Návratka + Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020-2023 + Návrh rozpočtu DSO Regionu Poodří na rok 2020.


Mikroregion Odersko - Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2020


Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016-Oznámení o zveřejnění Pozvánky na Shromáždění delegátů Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016, Návrhu rozpočtu na rok 2020 a Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2022.


Obecní úřad Jeseník n.O. Evidence obyvatel - Veřejná vyhláška o uložení písemnosti na Oú ve věci SŘ o místě trvalého pobytu.


Městský úřad Hranice ORM - Oznámení o veřejném projednávání územního plánu Bělotín dne 17.12.2019 v 16.00 hodin v KD Bělotín.


REGION POODŘÍ - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření REGIONU POODŘÍ č.2-2019 + Návratka


Mikroregion Odersko - Schválený rozpočtový výhled na období 2020-2022.


SCHKO POODŘÍ - Uvědomění o zahájení správního řízení - ochrana čmeláka zemního.


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.5/2019.


Ministerstvo zemědělství odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon vlatníkům emovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj - Vyhlášení platnosti obnovného katastrálního operátu.


Státní pozemkový úřad pro MSK, Pobočka Nový Jičín - Rozhodnutí se schváleným náverhem komplexních pozemkových úprav v k.ú.Jeseník nad Odrou a části k.ú.Hrabětice.


REGION POODŘÍ - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření REGIONU POODŘÍ č.1-2019


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č.4/2019


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce za rok 2018.


Obec Jeseník nad Odrou - Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením.


Mikroregion Odersko - Závěrečný účet MO za rok 2018, druhý upravený rozpočet MO za rok 2019, Čerpání rozpočtu MO k 30.4.2019, Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaření.


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č.3/2019


REGION POODŘÍ - Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSO REGIONU POODŘÍ za rok 2018.


REGION POODŘÍ - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového rozpočtu Regionu Poodří na rok 2019.


Dobrovolný svaze obcí SOMPO 2016 - Závěrečný účet za rok 2018, Oznámení o zveřejnění, Návratka.


Volby do EP - Stanovení minimálního počtu členů OVK


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámen o zveřejnění rozpočtového opatření č.2/2019.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným.


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.1/2019

 


Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu na rok 2019 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č.7/2018


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.6/2018


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu obce Jeseník nad Odrou na roky 2020-2022


Obec Jeseník nad Odrou- Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce Jeseník nad Odrou na rok 2019.


Mikroregion Odersko - Rozpočtová odpovědnost Mikroregionu Odersko - zveřejňování dokumentů


Informace - o dokumentaci vlivů záměru Nové dvojité vedení 400kV Kletné - odbočka z V403/V803


Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje.


Majetkoprávní záměr - propachtování pozemků parc. č. 126/1 a 126/2 v k. ú. Polouvsí


Obec Jeseník nad Odrou vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-Výzva podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitch věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Krajský úřad Moravskoslezského kraje vyhlašuje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje.

Vyhlášení platí do odvolání.


STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY V OBCI JESENÍK NAD ODROU


Informace o programech EU na odbdobí 2014 - 2020


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.ONJ/032/2013/8 o nejvhodnější nabídku koupi budovy čp.2000 Nový Jičín