Úřední deska

Archiv úřední desky

Agentura ochrana přírody a krajiny ČR - Veřejná vyhláška


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - oznamuje vyhlášení výběrového řízení s aukcí o nejvhodnější nabídku na koupi nemovité věci na pozemek parc. č.78.


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámen o zveřejnění rozpočtového opatření č.2/2019.


REGION POODŘÍ - svolává jednámí valné hromady na 26.03.2019 v 9.00 hod. na zámku v Bartošovicích.


Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016- Pozvánka na shromáždění delegátů 25.3.2019 v Měst.kulturním centru ve Fulneku v 10.00 hodin.

Oznámení o zveřejnění Pozvánky, Návrh záverečného účtu za rok 2018, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018, Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2018


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným.


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.1/2019

 


REGION POODŘÍ - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2-2018 Regionu Poodří a Oznámení o zveřejnění schválených pravidel rozpočtového provizoria na rok 2019.


Oznámení o zveřejnění schváleného Rozpočtu na rok 2019 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č.7/2018


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.6/2018


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu obce Jeseník nad Odrou na roky 2020-2022


Obec Jeseník nad Odrou- Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce Jeseník nad Odrou na rok 2019.


Mikroregion Odersko - Rozpočtová odpovědnost Mikroregionu Odersko - zveřejňování dokumentů


Informace - o dokumentaci vlivů záměru Nové dvojité vedení 400kV Kletné - odbočka z V403/V803


Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje.


Majetkoprávní záměr - propachtování pozemků parc. č. 126/1 a 126/2 v k. ú. Polouvsí


REGION POODŘÍ - Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSO Regionu Poodří za rok 2017 + návratka.


Obec Jeseník nad Odrou vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-Výzva podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitch věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Krajský úřad Moravskoslezského kraje vyhlašuje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje.

Vyhlášení platí do odvolání.


STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY V OBCI JESENÍK NAD ODROU


Informace o programech EU na odbdobí 2014 - 2020


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.ONJ/032/2013/8 o nejvhodnější nabídku koupi budovy čp.2000 Nový Jičín