Úřední deska

Archiv úřední desky

informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou.


Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 znamuje zveřejnění opatření č.1/2018, Návratku a Rozpočtové opatření č.1/2018.


Obec Hladké Životice - Rada obce - vyhlašuje Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní a Mateřská škola Hladké Životice, příspěvková organizace.


Majetkoprávní záměr Obce Jeseník nad Odrou - prodat část pozemku parc.č.125/1 v k.ú.Polouvsí.


Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce 2018


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.5/018


Majetkoprávní záměr obce pronajmout nebytové prostory restaurace v Blahutovicích čp.35.


Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu


Obec Jeseník nad odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.4/2018.


ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva podle § 65 odts.3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě


Informace - o dokumentaci vlivů záměru Nové dvojité vedení 400kV Kletné - odbočka z V403/V803


Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje.


Majetkoprávní záměr - propachtování pozemků parc. č. 126/1 a 126/2 v k. ú. Polouvsí


REGION POODŘÍ - Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSO Regionu Poodří za rok 2017 + návratka.


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu obce za rok 2017


Obec Jeseík nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.3/2018


REGION POODŘÍ - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1-2018 Regionu Poodří.Návratka.


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.2/2018


Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú.Hůrka


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Obec Jeseník nad Odrou vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace.


MIKROREGION ODERSKO - Rozpočtová odpovědnost Mikroregionu Odersko - zveřejňování dokumentů


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-Výzva podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitch věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Krajský úřad Moravskoslezského kraje vyhlašuje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje.

Vyhlášení platí do odvolání.


STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY V OBCI JESENÍK NAD ODROU


Informace o programech EU na odbdobí 2014 - 2020


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.ONJ/032/2013/8 o nejvhodnější nabídku koupi budovy čp.2000 Nový Jičín