Úřední deska

Archiv úřední desky

Obec Jeseník nad Odrou - Veřejná vyhláška - Oznámení vydání změny č.1 Územního plánu Jeseník nad Odrou a vyhotovení úpného znění Územního plánu Jeseník nad Odrou po změně č.1.


Ministerstvo dopravy - Výzva k odstranění nedostatků a usnesení o přerušení stavebního řízení.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Oznamuje vyhlášení výběrového řízení s aukcí o nejvhodnější nabídku na koupi nemovitých věcí


Oznámení o době a místě konání řádných voleb do zastupitelstev obci ve dnech 5. a 6.října 2018.


Mikroregion Odersko - PoPozvánka na jednání valné hromady Mikroregionu Odersko dne 26.9.2018 od 13.00 hod. v Rodném domě J.G.Mendela ve Vražném.


Obec Jeseník nad odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.4/2018.


ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.


Region Poodří - Svolává jednání Valné hromady Regionu Poodří, ve středu 26.09.2018 v 10.00 hodin na zámku v Bartošovicích + Návratka


Obec Jeseník nad Odrou vydává Opatření obecné povahy - Změnu č.1 územního plánu Jeseník nad Odrou.(Textová a grafická část je k nahlédnutí v kanceláři starosty obce v úřední dny.)


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva podle § 65 odts.3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě


Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro řádné volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6.října 2018.


Informace - o dokumentaci vlivů záměru Nové dvojité vedení 400kV Kletné - odbočka z V403/V803


Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje.


Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro řádné volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 5. a 6. října 2018.


Státní´pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu


Majetkoprávní záměr - propachtování pozemků parc. č. 126/1 a 126/2 v k. ú. Polouvsí


REGION POODŘÍ - Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSO Regionu Poodří za rok 2017 + návratka.


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu obce za rok 2017


Obec Jeseík nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.3/2018


Usnesení 16.zasedání Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou konané dne 05.06.2018 v kulturním domě v Jeseníku nad Odrou od 16.00 hodin.Zastupitelstvo obce Jeseník nad Odrou stanovuje počet zastupitelů pro volební období 2018-2022 na 15 členů.


REGION POODŘÍ - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1-2018 Regionu Poodří.Návratka.


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.2/2018


Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú.Hůrka


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Obec Jeseník nad Odrou vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace.


MIKROREGION ODERSKO - Rozpočtová odpovědnost Mikroregionu Odersko - zveřejňování dokumentů


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-Výzva podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitch věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Krajský úřad Moravskoslezského kraje vyhlašuje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje.

Vyhlášení platí do odvolání.


STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY V OBCI JESENÍK NAD ODROU


Informace o programech EU na odbdobí 2014 - 2020


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.ONJ/032/2013/8 o nejvhodnější nabídku koupi budovy čp.2000 Nový Jičín