Úřední deska

Archiv úřední desky

REGION POODŘÍ- Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2-2017 Regionu Poodří.


REGION POODŘÍ - Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSO Regionu Poodří za rok 2016.Návratka


Město Nový Jičín, Odbor dopravy - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodů souvislé opravy.


Region Poodří-Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1-2017 Regionu Poodří.


MIKROREGION ODERSKO- Rozpočtová odpovědnost Mikroregionu Odersko - zveřejňování dokumentů


REGION POODŘÍ - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Regionu Poodří na rok 2017 a rozpočtového výhledu Regionu Poodří na léta 2017-2021


Informace o provedených změnách rozpočtu na základě novely vyhlášky č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě a Oznámení o zveřejněnína internetových stránkách obce Jeseník nad Odrou - schválený rozpočet, středědobý výhled, závěrečný účet Obce ´Jeseík nad Odrou.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-Výzva podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitch věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Krajský úřad Moravskoslezského kraje vyhlašuje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje.

Vyhlášení platí do odvolání.


Důležité sdělení občanům o Veřejnoprávní smlouvě s městem Nový Jičín na výkon přestupkové agendy.


STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY V OBCI JESENÍK NAD ODROU


Informace o programech EU na odbdobí 2014 - 2020


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.ONJ/032/2013/8 o nejvhodnější nabídku koupi budovy čp.2000 Nový Jičín