Úřední deska

Archiv úřední desky

Obec Jeseník nad Odrou - Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení "Příjezdová komunikace - Služby Jeseník nad Odrou".


Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení a konání opakovaného upraveného návrhu Změny č. 1 územního plánu.


Pozvánka na 19. jednání valné hromady Mikroregionu Odersko.


Návrh závěrečného účtu Obce Jeseník nad Odrou za rok 2017 v užším rozsahu.


Dobrovolný svazek obsí SOMPO 2016 svolává shromáždění delegátů na 25.05.2018 v KD Lichnov čp.40 a Závěrečný účet za rok 2017.


Obec Jeseník nad Odrou - Výzva k podání nabídky - Energetické úspory objektu tělocvičny s ubytovnou v Jeseníku nad Odrou.


STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD - Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú.Blahutovice


Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - Veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu na Daň z nemovitých věcí na rok 2018.


Porovnání všechpoložek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2017.


SmVaK - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce.


REGION POODŘÍ - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1-2018 Regionu Poodří.Návratka.


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.2/2018


Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú.Hůrka


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Obec Jeseník nad Odrou vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace.


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.1/2018


Informace o provedených změnách rozpočtu na základě novely vyhlášky č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě a Oznámení o zveřejněnína internetových stránkách obce Jeseník nad Odrou - schválený rozpočet, středědobý výhled, závěrečný účet Obce ´Jeseík nad Odrou.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-Výzva podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitch věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Krajský úřad Moravskoslezského kraje vyhlašuje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje.

Vyhlášení platí do odvolání.


STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY V OBCI JESENÍK NAD ODROU


Informace o programech EU na odbdobí 2014 - 2020


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.ONJ/032/2013/8 o nejvhodnější nabídku koupi budovy čp.2000 Nový Jičín