Úřední deska

Archiv úřední desky

Záměr prodeje části pozemku parc. č. 676/1 (dle GP parc. č. 676/5) o velikosti 134 m2 v k. ú. Jeseník nad Odrou.


Záměr prodeje pozemku parc. č. 284/6 o velikosti 2986 m2 v k. ú. Blahutovice


Veřejná vyhláška o uložení písemnosti na Oú ve věci Rozhodnutí o místu TP - Slavko Hvorkový roč.1960, Jeseník n.O. 96


Veřejná vyhláška o uložení písemností na Oú ve věci Rozhodnutí o místu TP - Eva Dobiášová roč.1975, Eliška Dobiášová roč.2007, Jeseník n.O., Blahutovice 103


STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ČR - Nabídka pozemků k pronájmu.


Oznámení o zveřejnění schváleného Závěrečného účtu za rok 2016 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016, Návratka,Závěrečný účet za r.2016, Zpráva o výsledku hospodaření


REGION POODŘÍ- Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2-2017 Regionu Poodří.


Region Poodří-Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1-2017 Regionu Poodří.


MIKROREGION ODERSKO- Rozpočtová odpovědnost Mikroregionu Odersko - zveřejňování dokumentů


REGION POODŘÍ - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Regionu Poodří na rok 2017 a rozpočtového výhledu Regionu Poodří na léta 2017-2021


Informace o provedených změnách rozpočtu na základě novely vyhlášky č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě a Oznámení o zveřejněnína internetových stránkách obce Jeseník nad Odrou - schválený rozpočet, středědobý výhled, závěrečný účet Obce ´Jeseík nad Odrou.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-Výzva podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitch věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Krajský úřad Moravskoslezského kraje vyhlašuje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje.

Vyhlášení platí do odvolání.


Důležité sdělení občanům o Veřejnoprávní smlouvě s městem Nový Jičín na výkon přestupkové agendy.


STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY V OBCI JESENÍK NAD ODROU


Informace o programech EU na odbdobí 2014 - 2020


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.ONJ/032/2013/8 o nejvhodnější nabídku koupi budovy čp.2000 Nový Jičín