Úřední deska

Archiv úřední desky

POZVÁNKA na závěrečné jednání-komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jeseník nad Odrou dne 31.1.2018 v 16.00 hodin v KD v Jeseníku nad Odrou.


REGION POODŘÍ - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.4-2017 Regionu Poodří a Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Regionu Poodří na rok 2018 a Střednědobého výhledu rozpočtu Regionu poodří na léta 2018-2022.


MAS Regionu Poodří,z.s.Bartošovice- Pozvánky na semináře pro žadatele v rámci Výzvy 5-8 ve dnech 24.1.2018 a 01.02.2018.


MAS Regiomu Poodří, z.s.vyhlásila dne 29.prosince 2017 Výzvu č.5 - 8 Integrovaného operačního programu.


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu.


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce na rok 2018


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.7/2017 a 8/2017


Městský úřad Nový Jičín OPSŘ - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o zahájení řízení a konání veřejného rojednání návrhu Změny č.1 Územního plánu Jeseník nad Odrou.


MAS Regionu Poodří - Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Výzvy 5, 6, 7 a 8.Texty výzev včetně příloh naleznete na webu MAS Regionu Poodří www.mas.regionpoodri.cz


Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-Výzva podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitch věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Krajský úřad Moravskoslezského kraje vyhlašuje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje.

Vyhlášení platí do odvolání.


Důležité sdělení občanům o Veřejnoprávní smlouvě s městem Nový Jičín na výkon přestupkové agendy.


STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY V OBCI JESENÍK NAD ODROU


Informace o programech EU na odbdobí 2014 - 2020


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.ONJ/032/2013/8 o nejvhodnější nabídku koupi budovy čp.2000 Nový Jičín