Úřední deska

Archiv úřední desky

Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 - Svolává shromáždění delegátů Dobrovolného svazku SOMPO 2016 na 7.12.2017 v 11:00 hodin v kulturním domě v Jeseníku nad Odrou čp.159.


Návrh rozpočtu na rok 2018 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2020 - Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016


MAS Regionu Poodří - Výzva Místní akční skupiny k předkládání žádostí o podporu Výzvy 5, 6, 7 a 8.Texty výzev včetně příloh naleznete na webu MAS Regionu Poodří www.mas.regionpoodri.cz


Mikroregion Odersko - Návrh na schválený rozpočet na rok 2018 a Návrh na čtvrtý upravený rozpočet pro rok 2017


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce Jeseník nad Odrou na roky 2019-2021


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu obce Jeseník nad Odrou na rok 2018


Dražební vyhláška na pozemky v k.ú.Jeseník nad Odrou proti povinnému: lenka Hanzelková


Stanovení minimálního počtu OVK pro volbu prezidenta republiky ve dnech 12. a 13. ledna 2018.


Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu


Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2-2017 Regionu Poodří + Návratka + Rozpočtové opatření č.3-2017.


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření č.1-5/2017


Obec Jeseník nad Odrou, Obecní úřad - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.6/2017


ČEZ Distribuce,a.s. UPOZORNĚNÍ k odstanění a okleštění stromoví a jiných porostů v období vegetačního klidu do 15.11.2017.


Výzva podle § 65 odst.zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


REGION POODŘÍ- Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.2-2017 Regionu Poodří.


Region Poodří-Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1-2017 Regionu Poodří.


MIKROREGION ODERSKO- Rozpočtová odpovědnost Mikroregionu Odersko - zveřejňování dokumentů


REGION POODŘÍ - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Regionu Poodří na rok 2017 a rozpočtového výhledu Regionu Poodří na léta 2017-2021


Informace o provedených změnách rozpočtu na základě novely vyhlášky č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě a Oznámení o zveřejněnína internetových stránkách obce Jeseník nad Odrou - schválený rozpočet, středědobý výhled, závěrečný účet Obce ´Jeseík nad Odrou.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-Výzva podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitch věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Krajský úřad Moravskoslezského kraje vyhlašuje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje.

Vyhlášení platí do odvolání.


Důležité sdělení občanům o Veřejnoprávní smlouvě s městem Nový Jičín na výkon přestupkové agendy.


STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY V OBCI JESENÍK NAD ODROU


Informace o programech EU na odbdobí 2014 - 2020


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.ONJ/032/2013/8 o nejvhodnější nabídku koupi budovy čp.2000 Nový Jičín