Úřední deska

Archiv úřední desky

Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.2/2020


Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR v roce 2020.


Majetkoprávní záměr obce Jeseník nad Odrou prodat: část pozemku parc.č.308/47 v k.ú.Blahutovice.


Dotazník pro všechny občany Mikroregionu Odersko

Vážení a milí spoluobčané,

žádáme Vás tímto o vyplnění dotazníku, který je důležitou součástí vzniku nové rozvojové strategie Mikroregionu Odersko a jeho členských obcí. Vyjádřete svůj názor – co se Vám ve Vaší obci libí, co nelíbí, co Vám zde schází. Můžete také připojit jakoukoli připomínku či vzkaz zastupitelům obcí a představitelům mikroregionu.

Dotazník je určen pro všechny občany Mikroregionu Odersko – každého člena domácnosti. Vyplnění dotazníku je anonymní. Mikroregion Odersko zahrnuje obce Heřmanice u Oder, Heřmánky, Jakubčovice n/O, Jeseník n/O, Kunín, Luboměř, Mankovice, Odry, Spálov, Vražné.

Výstupy z dotazníku budou využity pro optimální nastavení strategie budoucího rozvoje mikroregionu i obcí.

Dotazník je možné vyplnit ve fyzické podobě, kterou si můžete vytisknout nebo vyzvednout a následně i odevzdat na Vašem obecním úřadě, nebo jej vyplnit elektronicky zde. Termín pro vyplnění a odevzdání formuláře je do 30. září 2020.

Děkujeme za Vaše názory i Váš čas při vyplnění dotazníku.

 

Mgr. Elena Vahalíková a Ing. Pavla Bíbrlíková, Mikroregion Odersko

___________________________________________

V případě jakéhokoli problému s hypertextovým odkazem na dotazník, zde jsou přímé odkazy na dotazník (zkrácený/dlouhý):

https://1url.cz/pzdEq

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoLxNwFvcv2XWB-CHM7LvAVBpIIjO5eQTiaXjtybvww1KEaw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Projekt Efektivní veřejná správa v Mikroregionu Odersko

(reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010076)


KHS Moravskoslezského kraje - Mimořádné opatření č.22/2020


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Sentu PČR a do zastupitelstev krajů.


Mimořádné opatření č.20/2020 Krajské hygienické stanice MSK v Ostravě - při epidemii koronaviru.


MěÚ Nový Jičín, odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.


Mimořádné opatření č.18 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Vyvěšeno: 7.8.2020

Č.j. JES 55/2020


Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do zastupitelstev krajů a do Senátu PČR.


Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Exekutorský úřad Přerov - Dtažební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci


Mimořádné opatření č.15/2020 při epidemii - Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.


Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 - Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2019.


Mimořádné opatření č.11/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě -Nařizuje mimořádné opatření při epidemii


Obec Jeseník nad Odrou  - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.1/2020


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu obce za rok 2019.


Dobrovolný svazelk obcí SOMPO 2016 - Pozvánka na shromáždění 25.6.2020 v 9.30 hod. v Sokolovně, Spálov 270, Oznámení o zveřejnění, Návrh  Závěrečný účet za rok 2019


Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor zdravotnictví - Oznámení o ukončení poskytování dravotních služeb MUDr.Silvie Svrčinové a uložení zdrav.dokumentace.


Obec Jeseník nad Odrou - Návrh Závěrečného účtu v užším rozsahu za rok 2019 + Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jeseník nad odrou za rok 2019.


Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy.


Obec Jeseník nad Odrou -Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019


Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.1/2020


Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška -Opatření obecné povahy.


Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Ostrava - Omezení provozu na všech pracovištích!


Majetkoprávní záměr 9/2020

Obec Jeseník nad Odrou

Obecní úřad Jeseník nad Odrou


Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - Veřejná Vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č.1/2020.


REGION POODŘÍ - Oznámení o zveřejnění všech schválených dokumentů týkajících se hospodaření dobrovolného svazku Regionu Poodří.


Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 - Rozpočet na rok 2020, Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2022, Oznámení o zveřejnění.


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.7/2019.


Mikroregion Odersko - Schválený rozpočet-seskupený, rok 2020 a Schválený Rozpočet na rok 2020.


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce Jeseník nad Odrou na rok 2020.


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu obce Jeseník nad Odrou na roky 2021-2023.


Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy.


REGION POODŘÍ - Pozvánka na jednání Valné hromady v úterý 17.12.2019 + Návratka + Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020-2023 + Návrh rozpočtu DSO Regionu Poodří na rok 2020.


Mikroregion Odersko - Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2020


Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016-Oznámení o zveřejnění Pozvánky na Shromáždění delegátů Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016, Návrhu rozpočtu na rok 2020 a Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2022.


REGION POODŘÍ - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření REGIONU POODŘÍ č.2-2019 + Návratka


Mikroregion Odersko - Schválený rozpočtový výhled na období 2020-2022.


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.5/2019.


Ministerstvo zemědělství odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon vlatníkům emovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj - Vyhlášení platnosti obnovného katastrálního operátu.