Územní plán

Územní plán, katastrální mapu a ortofotomapu obce Jeseník nad Odrou naleznete na tomto odkazu:

http://obcanserver.cz/Jesenik_nad_Odrou/

 

Textová část územního plánu:

Textová část 1

Textová část 2

Opatření obecné povahy

 

Návrh Změny č. 1 územního plánu

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, pořídil v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona zpracování návrhu Změny č. 1 územního plánu Jeseník nad Odrou. Současně oznamujeme zahájení projednání tohoto návrhu.

Návrh Změny č. 1 územního plánu Jeseník nad Odrou je vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. od 7. 9. 2017 do 23. 10. 2017:
• v tištěné podobě u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, na odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, v kanceláři č. 038 (v úředních hodinách, mimo úřední hodiny dle dohody na tel.: 556 768 204) a na Obecním úřadě  Jeseník nad Odrou (v úředních hodinách, jinak dle dohody na tel.: 558 846 933)
• v elektronické podobě je zveřejněn zde:

https://www.novyjicin.cz/uzemni-planovani/aktualne-porizovane-uzemne-planovaci-dokumentace/