Územní plán

Územní plán, katastrální mapu a ortofotomapu obce Jeseník nad Odrou naleznete na tomto odkazu:

http://obcanserver.cz/Jesenik_nad_Odrou/

 

Textová část územního plánu:

Textová část 1

Textová část 2

Opatření obecné povahy

 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Jeseník nad Odrou

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Jeseník nad Odrou oznamuje zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu změny územního plánu, neboť s odvoláním na ustanovení § 53 odst. 2 stavebního zákona došlo na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu. Projednání proběhne pouze v rozsahu provedených úprav.

Opakované veřejné projednání se koná dne 25. 6. 2018 v 16:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Jeseník nad Odrou.

Upravený návrh Změny č. 1 Územního plánu Jeseník nad Odrou s odůvodněním je zveřejněn k nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky, tj. od 23. 5. 2018 do 2. 7. 2018

  • v tištěné podobě na Obecním úřadě Jeseník nad Odrou a na Městském úřadě Nový Jičín, na odboru územního plánování a stavebního řádu;
  • v elektronické podobě na adrese:

https://www.novyjicin.cz/uzemni-planovani/aktualne-porizovane-uzemne-planovaci-dokumentace/