Aktuality

Den pěstounství

Pozvánka na ,,Den pěstounství v MSK“

Náhradní rodinná péče má v našem kraji dlouholetou tradici a podporu, a i když počet náhradních rodičů v posledních letech výrazně neklesá, pořád existují děti, kterým se ji zajistit nedaří. Jedná se o téma, které by si ve společnosti zasloužilo větší pozornost, neboť jde o jednu z možností, jak umožnit dětem, které neměly štěstí vyrůstat ve vlastním rodinném prostředí, reálně žít v rodině, která jim nabídne lásku, zázemí a prostředí k vytváření žádoucích rodinných vzorců chování.

Moravskoslezský kraj, který realizuje již od roku 2011 kampaň pod názvem Dejme dětem rodinu, se rozhodl poděkovat pěstounům za jejich ochotu pomoci dětem, které nemohou vyrůstat ve svých biologických rodinách a připravit akci pod názvem ,,Den pěstounství“.

Den pěstounství se uskuteční dne 12.10.2019 od 10 hodin do 18 hodin v Dolní oblasti Vítkovice z.s. V rámci této akce budou moci pěstounské rodiny bezplatně navštívit Svět techniky a spolu s ostatními návštěvníky, kteří v daný den obdrží 20% slevu na vstupné, mohou také bezplatně využít další doprovodný program. Součástí akce bude také komponovaný program složený z vystoupení dětí, které vyrůstají v náhradních rodinách.

Lidé, kteří o nějaké formě náhradní rodinné péče uvažují, mohou uvedenou akci využít k bližšímu seznámení s celou problematikou.

Bližší informace lze také najít na webových stránkách: https://dejmedetemrodinu.msk.cz/.

Mgr. Richard Pešat, vedoucí oddělení SPOD

Zpět na seznam aktualit