Aktuality

Prodloužení splatnosti místních poplatků

Splatnost místních poplatků je prodloužena do 30. 6. 2020. Úhradu nájemného a ostatních služeb (vodné, stočné) včetně místních poplatků za komunální odpad a ze psů, hraďte přednostně bezhotovostním převodem. V případě, že nedisponujete běžným účtem, lze po telefonické dohodě s p. pokladní uskutečnit úhradu v hotovosti.

Zpět na seznam aktualit