Aktuality

Anketní šetření pro MAS Regionu Poodří, z.s.

Toto anketní šetření je prováděno za účelem zjištění oblastí rozvojových potřeb a potenciálu území působnosti MAS Regionu Poodří, z.s. Výstupy ze šetření budou použity při tvorbě nové integrované strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro programové období 2021 - 2027.

Anketní šetření je prováděno zcela anonymně.

Podmínky vyplnění: občan starší 15 let trvalým pobytem v území působnosti MAS Regionu Poodří, nebo osoba podnikající se sídlem v území působnosti MAS Regionu Poodří.

Více zde: https://www.mas.regionpoodri.cz/anketa

Zpět na seznam aktualit