Bayerův odkaz

BAYERŮV ODKAZ

Komunitní centrum Klášter

 

Spolek Bayerův odkaz zahájil svou činnost koupí bývalého kláštera od zemědělsko-obchodního družstva (ZOD) Jesenicko, které objekt užívalo asi 20 let a poté jej asi 10 let ponechalo svému osudu. Psal se rok 1999 a na stavu bývalého kláštera (poté mateřské školy a ještě později objektu přidružené výroby zemědělského družstva) se již začal výrazně projevovat nezájem tohoto majitele o stav objektu  a naopak zájem nejrůznějších nenechavců o vybavení objektu.

Tato situace nebyla lhostejná několika lidem z Blahutovic a okolí, zejména těm, kteří pamatovali jeho dřívější stavební stav i jeho blahodárné působení v obci. Koncem roku 1999 se proto sešlo několik aktivních jednotlivců z Blahutovic a Jeseníku nad Odrou se starostou obce a rozhodli se vstoupit do jednání se správcem konkurzní podstaty ZOD, finančním úřadem a dalšími institucemi s cílem získat objekt do vlastnictví.

Na počátku roku 2000 tak bylo založeno občanské sdružení, které přijalo do svého názvu příjmení bývalého majitele nemovitosti Eduarda Bayera. Ten totiž v roce 1925 věnoval celý svůj majetek, který do té doby sloužil jako zemědělská usedlost i s pozemky, kterých bylo 15 hektarů, kongregaci (řeholnímu řádu) „Dcery Božské lásky“, sídlícímu v Opavě. Odtud název sdružení Bayerův odkaz.

Po složitých jednání, které trvaly téměř půl roku přešel v květnu roku 2000 objekt do vlastnictví sdružení.

 

Projekt obnovy místa byl nazván „Probuzení starého domu“ a stanovil jako základní cíl záchranu a rozvoj památky, která je odkazem duchovní, sociální a kulturní vyspělosti našich předků. Dalšími dvěma důležitými cíli je fungující komunitní centrum (Komunitní centrum Klášter) podporující místní a širší komunitu a alternativní turistická ubytovna.

 

Tato spolková filosofie nedoznala změn ani po uplynutí čtrnácti let od založení spolku a představuje motto a smysl naší činnosti.

 

Klášter Klášter

Členové spolku a jejich přínos místní komunitě

Spolek Bayerův odkaz měl v letošním roce  7 individuálních a 4 rodinné členy a jednoho člena kolektivního, kterým je ČSOP v Jeseníku nad Odrou. Spolu s mnoha dalšími příznivci a spolupracovníky  a to nejen z České republiky ale i z ciziny  (spolek má velmi dobré kontakty na rodáky v Německu)  jde o poměrně velkou skupinu lidí.  Vzhledem k tomu, že se činnost spolku nesoustřeďuje  „jen“ na opravu objektu bývalého kláštera, ale zejména o jeho využití v duchu jeho dřívějšího působení na místní komunitu, je díky činnosti  spolku už mnoho let  obohacován  kulturní a společenský život nejen v Blahutovicích, ale i v okolních obcích.

 

Koňský tábor Posezení Herdule Výstava

 

Kontakt:

Název: BAYERŮV ODKAZ

Adresa: Blahutovice 34, 741 01 Nový Jičín

IČO: 70239193

Jednatel: Lumír Kuchařík

Web: www.bayeruvodkaz.cz

GPS: 49°35'3.128"N, 17°52'17.167"E

 

Mapa