Czech POINT

 

Co je to Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT bude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Více informací zdeCo Czech POINT poskytuje

V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

Výpis z Katastru nemovitostí:

Výpis z Obchodního rejstříku:

Výpis z Živnostenského rejstříku:

Výpis z Rejstříku trestů:

Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

 

Upozornění:

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT, jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaši listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušním katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).

Více informací zdeKde Czech POINT najdu

V Jeseníku nad Odrou služby Czech POINT najdete na podatelně obecního úřadu a sekretariátu starosty.

Kompletní seznam míst, kde lze využít služeb Czech POINT je ZDEKdy mohu služeb Czech POINT využít

V Jeseníku nad Odrou lze služeb Czech POINT využít každé pondělí a středu 8-17 h, úterý a čtvrtek 8-14.30 h. Polední přestávka je 11-13 h.Co musím mít s sebou

Pro ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku:

Obchodní rejstřík: IČ subjektu.

Živnostenský rejstřík: IČ podnikatele / fyzické osoby.

Katastr nemovitostí: Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví.

 

Pro ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.Ceník

EvidenceCena za 1. stranuCena za každou další i započatou stránku
Výpis z Katastru nemovitostí 100 Kč 50 Kč
Výpis z Obchodního rejstříku 100 Kč 50 Kč
Výpis z Živnostenského rejstříku 100 Kč 50 Kč
Výpis z Rejstříku trestů 50 Kč 0 Kč
Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72) 50 Kč + správní poplatek podle živnostenského zákona 50 Kč
Výpis z bodového hodnocení řidiče 100 Kč 50 Kč
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů 100 Kč 50 Kč
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH 100 Kč 50 Kč