E-podatelna

 1. adresa e-podatelny: podatelna@jeseniknadodrou.cz
  Tato adresa je určena pouze pro korespondenci se zaručeným elektronickým podpisem.
 2. adresa umístění elektronické podatelny:
  Obec Jeseník nad Odrou
  č.p. 256
  742 33  Jeseník nad Odrou
 3. kvalifikovaný certifikát obce pro zajištění provozu el. podatelny:
  sériové číslo jméno/název(CN) platnost od platnost do
  1916218 Martina Šlosarová 8.1.2016 7.1.2017
 4. pravidla potvrzování doručování datových zpráv:
  Doručení datové zprávy se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
  - zaručený el. podpis oprávněného zaměstnance
  - datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
  - evidenční číslo dokumentu přidělené el. podatelnou.
 5. vzor datové zprávy:
  "Vaše podání (ev. číslo) bylo přijato dne RRRR-MM-DD HH-MIN-SEC k dalšímu zpracování."
 6. technické parametry přijímaných datových zpráv:
  - formát *.txt (prostý text)
  - formát *.htm, *.html (hypertextový dokument)
  - formát *.rtf (ritch text format)
  - formát *.doc, *.docx (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
  - formát *.xls, *.xlsx (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
  - formát *.jpg, *.tif, *.gif (grafický formát)
  - formát *.pdf (portable document format)
 7. seznam povolených typů nosičů dat:
  - CD, DVD, flashdisk
  postup v případě zjištění škodlivého softwaru v přijetí datové zprávy:
 8. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracována. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.
 9. vyřizování dotazů týkajících se provozu el. podatelny:
  Vaše dotazy týkající se provozu el. podatelny zasílejte na el. adresu obec@jeseniknadodrou.czpřípadně na poštovní adresu obecního úřadu.
 10. seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči obecnímu úřadu činit právní úkony v elektronické podobě:
  - zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  - zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
  - zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

  Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.