Ekocentrum Novojičínska

EKOCENTRUM - regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody Novojičínska

je organizace, jejímž posláním je ochrana přírody a životního prostředí.  Sdružení se zabývá environmentální výchovou dětí a mládeže, poskytuje služby -  poradenství a konzultace, organizuje a facilituje veřejná setkání. Podporuje udržitelný rozvoj a zapojování veřejnosti do těchto aktivit. Organizace byla založena a v regionu působí od roku 1992. Externě spolupracuje s odborníky a studenty, kteří se podílejí na realizaci jejích projektů a programů. Ve spolupráci s PMS střediskem Nový Jičín umožňuje dospělým i mladistvým výkon trestu OPP.
Našimi partnery jsou naše základní organizace ČSOP, ÚVR ČSOP, veřejná správa, firmy, občanští aktivisté i nevládní neziskové organizace.

Děti Děti Tábor

 

KONTAKT:
Název sdružení: EKOCENTRUM - RS ČSOP Novojičínska
Adresa: Blahutovice 34, 741 01 Nový Jičín
Mobil: (+420) 603 845 216

E-mail: kck.blahutovice@gmail.com
www: ekocentrumrscsopnovojicinska.cz

Předseda o.s.: Lumír Kuchařík

GPS: 49°35'3.128"N, 17°52'17.167"E

 

Ptačí pozorovatelna Zídka u ZŠ Jeseník