Úřední deska

Finanční hospodaření


Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvkové organizace na rok 2021.


Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvkové organizace na roky 2022-2023.


Rozpočtové opatření č. 4/2020.

Schváleno na 27. schůzi rady obce dne 21. 12. 2020.


Rozpočet obce Jeseník nad Odrou na rok 2021.

Schválen na 11. schůzi zastupitelstva obce dne 9. 12. 2020.


Střednědobý výhled rozpočtu obce Jeseník nad Odrou 2022-2024.

Schválen na 11. schůzi zastupitelstva obce dne 9. 12. 2020.


Rozpočtové opatření č. 3/2020.

Schváleno na 11. schůzi zastupitelstva obce dne 9. 12. 2020.


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Jeseník nad Odrou na roky 2022-2024.


Návrh rozpočtu obce Jeseník nad Odrou na rok 2021.


Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Jeseník nad Odrou Městu Nový Jičín ze dne 1.10.2020


Smlouva o poskytnutí veřejné finační podpory č. 6/2020 - SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hůrka.


Smlouva o poskytnutí veřejné finační podpory č. 1/2020 - TJ Slavoj Jeseník nad Odrou.


Závěrečný účet obce Jeseník nad Odrou za rok 2019.

Schválen na 9. schůzi Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou dne 10. 6. 2020.


Rozpočtové opatření č. 1/2020.

Schváleno na 9. schůzi zastupitelstva obce dne 10. 6. 2020.