Úřední deska

Finanční hospodaření

Rozpočtové opatření č. 6/2017

Schváleno na 13. schůzi ZO Jeseník nad Odrou dne 6. 9. 2017


Rozpočtové opatření č. 5/2017

Schváleno na 46. schůzi RO Jeseník nad Odrou dne 15. 8. 2017Rozpočtové opatření č. 3/2017

Schváleno na 12. schůzi ZO Jeseník nad Odrou dne 6. 6. 2017


Rozpočtové opatření č. 4/2017

Schváleno na 43. schůzi RO Jeseník nad Odrou dne 13. 6. 2017


Rozpočtové opatření č. 2/2017

Schváleno na 11. schůzi ZO Jeseník nad Odrou dne 8.3.2017


Rozpočet příjmů a výdajů Mateřské školy Jeseník nad Odrou a výše neivnestičního příspěvku na rok 2017.


Rozpočet příjmů a výdajů Základní školy Jeseník nad Odrou a výše neivnestičního příspěvku na rok 2017.


Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2020Rozpočtové opatření č. 1/2017

Schváleno v kompetenci rady obce dne 16.1.2017.


Závěrečný účet obce za rok 2015

Součástí závěrečného účtu obce Jeseník nad Odrou jsou i výkazy příspěvkových organizací Mateřská škola Jeseník nad Odrou a Základní škola Jeseník nad Odrou za rok 2015.Rozpočet obce na rok 2016


Závěrečný účet obce za rok 2014Rozpočtový výhled 2016-2018


Rozpočet obce na rok 2015


Závěrečný účet obce Jeseník nad Odrou za rok 2013.