Komise a výbory

Povodňová komise

Jméno a příjmení Funkce Adresa Pevná linka Mobil
Mgr. Tomáš Machýček předseda Jeseník n. O. 98
724 180 667
Libor Macháč člen Jeseník n. O. 241
606 635 654
Ing. Petr Fárek člen Jeseník n. O. 203 724 511 103
Ing. Petr Fusek člen Jeseník n. O. 277 728 280 860
Ing. Tomáš Sládeček člen Jeseník n. O. 335 773 759 975
Miroslav Jurčák člen Hrabětice 301 604 211 035
Alois Pešák člen Polouvsí 1 608 527 511
Martina Peterková člen Jeseník n. O. 238 558 846 933 732 379 993
Bc. Ivo Dostál člen Blahutovice 43 731 770 284
Karel Sládeček člen Jeseník n. O. 103
731 467 651
Karel Staněk člen Jeseník n. O. 14 603 583 024

Komise pro občanské záležitosti

Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Mgr. Šárka Kadlčíková předseda
Dagmar Boková člen
Mgr. Zdenka Fusková člen
Lucie Chudá člen
Pavlína Kopecká člen
Monika Křenovská člen
Bc. Karla Lušovská člen
Mgr. René Štec člen

Komise životního prostředí

Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Martin Kotouč předseda

Bc. Josef Dorazil člen
Libor Macháč člen
 

Komise pro projednávání přestupků

Činnost komise byla ukončena k 31.12.2013.

Od 1.1.2014 činnost přestupkové komise zajišťuje na základě veřejnoprávní smlouvy Městský úřad Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, 741 01  Nový Jičín.

 

Finanční výbor

Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Ing. Karel Glogar předseda 737 463 779 glogar@cmail.cz
Bc. Ivo Dostál člen
MUDr. Radek Zicháček
člen

 

Kontrolní výbor

Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Ing. Ladislav Segeťa předseda 602 741 012 ladislav.segeta@seznam.cz
Ing. Tomáš Sládeček
člen
Radim Valošek člen

Osadní výbor Hůrka

Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Daniel Glogar předseda

Pavel Dorazil člen

Pavel Nasswetter člen
Ing. Ladislav Segeťa člen
Ing. Jiřina Segeťová člen

 

Osadní výbor Polouvsí

Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Tomáš Závorka předseda
Helena Hrňová člen
Lukáš Karafiát člen
Jana Ondryhalová člen
Jarmila Sochorová člen
Jana Urbanová člen

Osadní výbor Blahutovice

Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Rudolf Malcher ml. předseda

Milan Jílek člen
Veronika Jílková člen
Pavla Křelková člen

Osadní výbor Hrabětice

Jméno a příjmení Funkce Telefon E-mail
Miroslav Jurčák předseda
Vlasta Horáčková člen
Aneta Němcová člen
Ing. Lenka Majkusová člen
Patrik Sadílek člen
Libor Václavík st. člen