MS Hubert Jeseník nad Odrou

Myslivecký spolek Hubert Jeseník nad Odrou

 

Myslivci z Jeseníku nad Odrou hospodaří na 931 ha honební plochy. Vlastníkem honitby je Honební společenstvo Jeseník nad Odrou.

Honitba je zajímavá svojí pestrostí Významných krajinných prvků, mokřadů, remízů a dobrým stavem drobné a srnčí zvěře.

Myslivecký spolek Hubert Jeseník nad Odrou má dlouholetou tradici a záslužnou práci v tomto spolku vykonávají 9 členů.

Přehled našich aktivit:

 • spolupráce s vlastníky půdy, zemědělci, obcí
 • výsadba nových sedláckých cest, remízů, ovocných alejí
 • tvorba mokřadů, zakládání bylinných luk
 • kvalitní a účelné přikrmování zvěře
 • odlov zvěře a predátorů
 • honitba Jeseník nad Odrou, patří do Oblasti chovu pro koroptev polní
 • propagace myslivosti na veřejnosti,
 • hony na drobnou, poslední leče
 • stavba pozorovacích a krmných zařízení, slanisk, umělých nor
 • pořádání turnaje o Pohár sv. Huberta
 • Tradiční Hubertský ples
 • přednášky ve škole
 • spolupráce s dalšími občanskými sdruženími
 • dodržování mysliveckých zvyků a tradic

Myslivost je dobrovolným koníčkem, který nám přináší radost z toho, že naše práce není zbytečná ani marná.

KONTAKT:
Název: Myslivecký spolek Hubert Jeseník n.O., IČ: 488 08 369
Adresa: 742 33 Jeseník nad Odrou 211
Mobil: (+420) 603 201 217

E-mail: stanislavromanek@seznam.cz
Předseda o.s.: Stanislav Románek