Obecní symboly

 

Znak

Znak  obce Jeseník nad Odrou Současný obecní znak vychází z nejstarší obecní pečeti z roku 1768. Na této pečeti je znázorněna čtyřlistá růže a stonek se dvěma lístky. Předpokládá se spojitost symbolu růže se symbolem Panny Marie Nanebevzaté, jíž je zasvěcen místní kostel. 
Znak je tvořen stříbrným štítem, kde stříbrná barva symbolizuje oblohu, vzduch. Dominantou znaku je figura čtyřlisté červené růže v grafickém přepisu, který vychází z podoby růže na pečeti. Oproti dvěma původním lístkům jsou ve znaku čtyři zelené lístky, symbolizující čtyři integrované obce. Spodní část štítu je vodorovně přerušená modrou vlnovkou, symbolizuíicí řeku Odru. Odra je součásti názvu obce - Jeseník nad Odrou.

 

 

Prapor

Prapor obce Jeseník nad Odrou Z obecního znaku vychází a je odvozen obecní prapor: Je tvořen čtyřmi svislými pruhy, které jsou řazeny barevně tak jak je pořadí barev ve znaku směrem odspodu nahoru: bílá / v heraldice nahrazuje stříbrnou/, modrá; zelená, červená. Pruhy jsou stejně široké. Poměr výšky k šířce je 2:3. 
Tvůrcem návrhu je výtvarník Jan Zemánek z Nového Jičína. Obecní symboly byly schváleny komisí Parlamentu České republiky a slavnostně předány zástupcům obce tehdejším předsedou parlamentu ing. Milošem Zemanem dne 9.3.1998.