Rybáři Blahutovice

Rybářský spolek Blahutovice

V roce 2001 vznikla skupina dobrovolníků, která měla zájem o znovuobnovení rybníka v Blahutovicích a jeho okolních ploch. Postupné obnovení rybníka bylo v tu dobu z důvodu nestability v počtu členu velmi pomalé a náročné. Následně vznikl výbor, který vedl začínající neformální sdružení a plánoval veškeré aktivity spojenými jak s údržbou, tak i se zarybněním rybníka.

Na podzim v roce 2008 se výbor po konzultaci se všemi členy rozhodl zaregistrovat jako oficiální sdružení.

V únoru roku 2009 byl tento krok úspěšně dokončen a vzniklo „Sdružení rybářů Blahutovice, o. s.“. Nově vzniklé sdružení má zájem o znovuobnovení zašlého jména, který rybník v dřívější době měl.

V dnešní době je již sdružení prosperující organizovanou skupinou, 35 stálých členů a několika dětí, které pořádá aktivity spojené s prezentací ochrany životního prostředí a rybolovu. Okolní plochy kolem rybníka se za dobu působení nově vzniklého sdružení změnilo. Vše bylo uskutečněno za pomoci členů, kteří se ve svoji režií a ve svém volném čase aktivně podíleli na opravách hráze a okolí kolem rybníka.

Z aktivit, které sdružení pořádá, se do podvědomí lidí nejvíce zapsaly dnes již tradiční dětské a ženské rybářské závody.

Z dalších aktivit sdružení, které se daří za pomoci přispění členů a sponzorských darů je zvelebování okolí.Po opravě hrází v roce 2012 byly kolem rybníka rozmístěny lavičky, což vedlo ke zvýšené návštěvnosti a splnění dalšího z úkolů, které si sdružení vytýčilo a to je vytvoření místa pro aktivní odpočinek.

Rybník Rybník

 

Cíle činnosti sdružení:

● zabezpečení rozvoje ochrany životního prostředí na Blahutovickém rybníku a jeho okolí

● provozování akvakultury, chovu ryb a ochrana jejich života a životního prostředí

● vykonávání rybářského práva

● rozvíjení a popularizace rybářského sportu

 

Rybník Rybník Rybník

 

Kontakt:

Název sdružení: Rybářský spolek Blahutovice

Adresa: 741 01  Jeseník nad Odrou - Blahutovice 44

IČ: 26567725

Předseda: Tomáš Dočkálek

Email: rybariblahutovice@seznam.cz

Web: www.facebook.com/sdruzenirybarublahutoviceos

GPS: 49°35'3.099"N, 17°52'11.479"E

 

Rybník Rybník Rybník