Rybáři Jeseník nad Odrou

Logo

Rybářské družstvo Jeseník nad Odrou

Rybářský spolek  v Jeseníku nad Odrou byl založen v roce 1946 pod vedením předsedy pana Tihelky. Spolek ze začátku nebyl tak početný, ale již v roce 1947-1948 měl 20 členů.

Začátkem roku 1947 se vedení rybářského spolku dozvědělo podle záznamů obecního úřadu, že kyselé louky pod zámkem s řadou asi 30 objemných vrb byly přibližně před 50 lety vedeny jako rybník. Tak se zrodila myšlenka, zda by se dal rybník obnovit a čí to byl nápad dnes už nikdo přesně neví. O této myšlence se začalo vážně uvažovat a na jaře roku 1948 někteří členové spolku zakládají rybářské družstvo. Hlavní práce na rybníku započaly začátkem roku 1949 a celý tento rok byl rokem úmorné práce. Pracovalo se především o sobotách a nedělích a bez nároku na mzdu. Do listopadu tohoto roku byly všechny naplánované práce úspěšně dokončeny  a rybník byl slavnostně poprvé napuštěn.  První násada kapra do vybudovaného rybníku byla dovezena v měsíci březnu roku 1950 a na podzim tohoto roku se naplánoval také první výlov, který samozřejmě dopadl velice úspěšně a všichni rybáři se těšili ze sezonního přírůstku kaprů. Rybářům se vše dařilo až do září roku 1953, kdy jim byl rybník odebrán a spadl pod Jednotné zemědělské družstvo v Jeseníku nad Odrou. Výlovu v měsíci říjnu 1953 se již členové družstva nedočkali a ani na výlov nebyli přizváni, jak jim bylo slíbeno. Jednotné zemědělské družstvo hospodařilo na rybníku až do roku 1989. V roce 1990 byl rybník navrácen zpět rybářskému družstvu a vše se rozjíždí znovu. Od této doby, probíhá pravidelně v měsíci říjnu tradiční výlov a drobný prodej ryb na hrázi pro širokou veřejnost. K tradičnímu výlovu se také váže pochoutka ve formě smaženého kapra, která každoročně přiláká spousty lidí ze širokého okolí.

 

Členové Ulovek Rybář

 

KONTAKT:

Název sdružení: Rybářské družstvo

IČ: 00535184

Adresa: 742 33  Jeseník nad Odrou

Telefon: (+420) 605 147 029

E-mail: L.Kamas@seznam.cz

webové stránky:  http://rybnikpodzamkem.webnode.cz/

 

Podzim Zavody