SDH Hůrka

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hůrka  • Nezisková organizační jednotka, zabývající se činností protipožární
    ochrany a ostatními záchrannými prácemi sloužícími domácnostem
  • Prevence a ochrana obyvatelstva před živelními pohromami
  • Organizátor kulturních a společenských akcí v obci
  • Zájmová činnost mládeže


Kontakt:

Web: http://sdhhurka.cz/
Mail: hasicihurka@seznam.cz
Tel: +420 723 510 822
Starosta: Ing. Lukáš Janovský


SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hůrka
Hůrka 52
741 01 Jeseník nad Odrou

IČ: 65472411SDH Hůrka budovaSDH Hůrka budova