Skauti

Junák - svaz skautů a skautek ČR

Středisko Pagoda Nový Jičín

3. Skautský oddíl - Jeseník nad Odrou-Hůrka

znak skauti

O čem je skauting

 • účelné využití volného času
 • poznání, co v tobě opravdu je
 • příležitost ukázat co dovedeš
 • přátelství, zábava a sport
 • odpočinek, ale i dřina
 • překonávání sebe sama
 • ochrana přírody
 • pomoc druhým
 • příprava na budoucí život
 • hry
 • spolupráce, sebezdokonalování
 • skvělá parta
 • dobrodružství, napětí
 • táboření

 

 

Termíny schůzek a další informace najdete na webu skautského oddílu zde.

 

skauti skauti