Struktura

 

Mgr. Tomáš Machýček

funkce: starosta
telefon: 724 180 667
email: starosta@jeseniknadodrou.cz


Náplň činnosti: Vykonává činnosti vymezené zákonem č. 128/2000 Sb. (§ 103 a násl.)

Dále vykonává činnosti na těchto úsecích:

 • majetkoprávní
 • finanční
 • územní plánování
 • školství

 

Libor Macháč

funkce: místostarosta
telefon: 606 635 654
email: mistostarosta@jeseniknadodrou.cz


Náplň činnosti: Vykonává činnosti vymezené zákonem č. 128/2000 Sb.

Dále vykonává činnosti na těchto úsecích:

 • stavební
 • správní delikty
 • sociální věci
 • bytové hospodářství
 • životní prostředí

 

Mgr. René Štec

funkce: vedoucí kanceláře starosty
telefon: 558 846 931, 603 482 152
email: spravce@jeseniknadodrou.cz


Náplň činnosti:

 • koordinace činností a zajištění chodu kanceláře starosty
 • správce rozpočtu
 • hlavní účetní
 • správce počítačové sítě a IT
 • sjednávání a uzavírání smluv na prodej nemovitostí obce Jeseník nad Odrou
 • zpracování daňových přiznání pro obec
 • správní rozhodnutí na úseku malých zdrojů znečištění

 

Martina Křenovská

funkce: finanční referentka
telefon: 558 846 932, 737 881 586
email: krenovska@jeseniknadodrou.cz


Náplň činnosti:

 • povolování výherních hracích přístrojů
 • agenda místních poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • agenda místních poplatků ze psů
 • evidence pohledávek a závazků
 • zpracování podkladů pro mzdovou účetní
 • personalistika
 • fakturace
 • bankovní operace
 • hlášení v místním rozhlase

 

Martina Peterková

funkce: finanční referentka
telefon: 558 846 933, 732 379 993
email: peterkova@jeseniknadodrou.cz


Náplň činnosti:

 • výběrová řízení
 • sledování dotačních titulů, zpracování žádostí o dotace
 • rozbory čerpání dotačních prostředků
 • platební a finanční plány
 • správa a vymáhání pohledávek
 • vedení kroniky obce
 • vedení zápisů a usnesení z orgánů obce

 

Jana Maňasová

funkce: matrikářka, pokladní
telefon: 558 846 937, 732 447 515
email: manasova@jeseniknadodrou.cz


Náplň činnosti:

 • evidence matričních událostí
 • evidence obyvatel
 • péče o úřední desku
 • ověřování podpisů a listin
 • vedení pokladny
 • výpisy z Czech POINTu
 • hlášení v místním rozhlase

 

Karel Sládeček

funkce: správce vodovodu a kanalizace
telefon: 731 467 651
email: sladecek@jeseniknadodrou.cz


Náplň činnosti:

 • správce vodovodu a kanalizace
 • údržba zeleně

 

Martina Šlosarová

funkce: sekretářka, vedoucí kulturního střediska
telefon: 558 846 938, 737 253 461
email: slosarova@jeseniknadodrou.cz


Náplň činnosti:

 • provoz obecní knihovny a informačního centra
 • provoz kulturního střediska
 • pořádání kulturních a společenských akcí
 • vydávání Jesenického zpravodaje
 • vedení spisové a skartační služby
 • sjednávání a uzavírání smluv na hrobová místa a stočné
 • fakturace stočného

 

Karel Staněk

funkce: vedoucí technických služeb
telefon: 603 583 024


Náplň činnosti:

 • vedoucí technických služeb a pracovníků na veřejně prospěšné práce
 • správa a údržba obecního majetku
 • péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
 • správce sběrného dvora

 

Ilona Sládečková

funkce: knihovnice, uklízečka
telefon: 732 848 621