Úřední deska

Archiv úřední desky

Mikroregion Odersko - Pozvánka na 20.jednání valné hromady Mikroregionu Odersko, která se bude konat 25.6.2018 od 11.00 hod., v Sokolovně ve Spálově + Návratka


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu obce za rok 2017


Obec Jeseík nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.3/2018


Usnesení 16.zasedání Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou konané dne 05.06.2018 v kulturním domě v Jeseníku nad Odrou od 16.00 hodin.Zastupitelstvo obce Jeseník nad Odrou stanovuje počet zastupitelů pro volební období 2018-2022 na 15 členů.


Závěrečný účet Mikroregionu Odersko za r.2017 a Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí od 1.1.2017 - 31.12.2017.Část dokumentu.Celý dokument je k nahlédnutí u starosty obce nebo na podatelně Oú přízemí nebo na adrese: www.uschovna.cz/zasilka/ZT6UX96E9IL2UW6GFZH


Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení a konání opakovaného upraveného návrhu Změny č. 1 územního plánu.


STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD - Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú.Blahutovice


REGION POODŘÍ - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1-2018 Regionu Poodří.Návratka.


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.2/2018


Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú.Hůrka


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Obec Jeseník nad Odrou vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace.


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.1/2018


Informace o provedených změnách rozpočtu na základě novely vyhlášky č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě a Oznámení o zveřejněnína internetových stránkách obce Jeseník nad Odrou - schválený rozpočet, středědobý výhled, závěrečný účet Obce ´Jeseík nad Odrou.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-Výzva podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitch věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Krajský úřad Moravskoslezského kraje vyhlašuje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje.

Vyhlášení platí do odvolání.


STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY V OBCI JESENÍK NAD ODROU


Informace o programech EU na odbdobí 2014 - 2020


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.ONJ/032/2013/8 o nejvhodnější nabídku koupi budovy čp.2000 Nový Jičín