Úřední deska

Archiv úřední desky

Obec Jeseník nad Odrou - Obecně závazná vyhláška č.1/2021 Sb., kterou se zrušuje OZV č.2/2006 Sb., o nakládání s komunálním odpadem v obci Jeseník nad Odrou.


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.2/2021.


Exekutorský úřad Bruntál - Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) - elektronická dražba


Mikroregion Odersko - Účetní závěrka k 31.12.2020.


Exekutorský úřad Klatovy - Dražební vyhlášky na nemovité věci proti povinné Ludmile Glogarové roč.1966.


Oznámení o zveřejnění záverečného účtu obce za rok 2020.


Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.1/2021.


Obec Jeseník nad Odrou - Návrh závěrečného účtu v užším rozsahu za rok 2020 + Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jeseník nad Odrou za rok 2020.


REGION POODŘÍ - Oznámení o zveřejnění všech schválených dokumentů týkajících se hospodaření dobrovolného svazku REGIONU POODŘÍ + Návratka


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.4/2020.


MIKROREGION ODERSKO - Schválený rozpočet-závazné ukazatele,rok 2021 + Střednědobý výhled rozpočtu


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce na rok 2021


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022-2024.


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.3/2020


č.j. Jes 90/2020

 

Nařízení č. 30/2020

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2021


SmVak - Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2021


Dobrovolný svazek SOMPO 2016 - Oznámení o zveřejnění Pozvánky na 10. shromáždění + návrh Rozpočtu na rok 2021  návrh Střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022-2023


Obec Jeseník nad Odrou - Řád veřejného pohřebiště v Jeseníku nad Odrou.


Nařízení č.29/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.


Sbírka zákonů 2020, částka 168 z 16.10.2020-Usnesení vlády ČR o příjetí krizového opatření


Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí

čj. MSK 27863/2020

sp.zn. DSH/5530/2020/Sko

 

Krajský úřad, MSK, Ostrava, Odbor dopravy a chytrého regionu


MěÚ Nový Jičín Sbírka zákonů 2020, částka 166 - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření.


Mimořádné opatření č. 28/2020 KHS MSK se sídlem v Ostravě


Z důvodu zavedení mimořádných opatření bude Obecní úřad Jeseník nad Odrou s účinností od 12.10.2020 pro veřejnost otevřen pouze v pondělí a středu v době od 8.00 do 10.00 h a od 14.00 do 17.00 h .


ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD PRAHA - Oznámení o výkonu zeměměřických činností pro aktualizaci ZABAGED v roce 2020.


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.2/2020


Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR v roce 2020.


KHS Moravskoslezského kraje - Mimořádné opatření č.22/2020


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Mimořádné opatření č.20/2020 Krajské hygienické stanice MSK v Ostravě - při epidemii koronaviru.


MěÚ Nový Jičín, odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.


Mimořádné opatření č.18 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Vyvěšeno: 7.8.2020

Č.j. JES 55/2020


Ministerstvo zemědělství, Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY


Mimořádné opatření č.15/2020 při epidemii - Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.


Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016 - Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu za rok 2019.


Mimořádné opatření č.11/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě -Nařizuje mimořádné opatření při epidemii


Obec Jeseník nad Odrou  - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.1/2020


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu obce za rok 2019.


Dobrovolný svazelk obcí SOMPO 2016 - Pozvánka na shromáždění 25.6.2020 v 9.30 hod. v Sokolovně, Spálov 270, Oznámení o zveřejnění, Návrh  Závěrečný účet za rok 2019


Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor zdravotnictví - Oznámení o ukončení poskytování dravotních služeb MUDr.Silvie Svrčinové a uložení zdrav.dokumentace.


Obec Jeseník nad Odrou - Návrh Závěrečného účtu v užším rozsahu za rok 2019 + Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jeseník nad odrou za rok 2019.


Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy.


Obec Jeseník nad Odrou -Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2019