Úřední deska

Archiv úřední desky

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje.


Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro řádné volby do zastupitelstva obce konané ve dnech 5. a 6. října 2018.


Majetkoprávní záměr Obce Jeseník nad Odrou, pronajmout nebytové prostory restaurace v budově čp.96 v Polouvsí.


Státní´pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu


Ministerstvo obrany - sekce dozoru a kontroly OSD, odd.st.dozoru Olomouc - Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy ochranné pásmo vojenského leteckého ozemního radiolokátoru Stará Ves nad Ondřejnicí.


Ministerstvo dopravy - odbor infrastruktury a územního plánu - Veřejná vyhláška oznámení o zahájení stavebního řízení "Dálnice D48 MÚK Bělotín - Rybí".


Registrační úřad MěÚ Nový Jičín - Volby do zastupitelstev obcí konané dne 05. a 06. října 2018 - Počty podpisů na peticích podle § 21 odst.4


Majetkoprávní záměr - propachtování pozemků parc. č. 126/1 a 126/2 v k. ú. Polouvsí


REGION POODŘÍ - Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSO Regionu Poodří za rok 2017 + návratka.


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu obce za rok 2017


Obec Jeseík nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.3/2018


Usnesení 16.zasedání Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou konané dne 05.06.2018 v kulturním domě v Jeseníku nad Odrou od 16.00 hodin.Zastupitelstvo obce Jeseník nad Odrou stanovuje počet zastupitelů pro volební období 2018-2022 na 15 členů.


REGION POODŘÍ - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.1-2018 Regionu Poodří.Návratka.


Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.2/2018


Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj - Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v k.ú.Hůrka


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Obec Jeseník nad Odrou vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace.


MIKROREGION ODERSKO - Rozpočtová odpovědnost Mikroregionu Odersko - zveřejňování dokumentů


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-Výzva podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitch věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.


Krajský úřad Moravskoslezského kraje vyhlašuje dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje.

Vyhlášení platí do odvolání.


STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ORGÁNY V OBCI JESENÍK NAD ODROU


Informace o programech EU na odbdobí 2014 - 2020


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových oznamuje vyhlášení výběrového řízení č.ONJ/032/2013/8 o nejvhodnější nabídku koupi budovy čp.2000 Nový Jičín