ZO ČSOP Jeseník nad Odrou

Český svaz ochránců přírody ZO Jeseník nad Odrou

Český svaz ochránců přírody základní organizace Jeseník nad Odrou jsme založili v roce 1994 jako občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny.

 

Činnosti spolku:

  • ochrana a obnova přírodního dědictví,
  • podpora trvale udržitelného rozvoje života,
  • ochrana ekologicky významných území
  • výsadby zeleně v obcích i mimo obce
  • záchrana genofondu valašské ovce
  • přírodní zahrady
  • ochrana biodiverzity
  • osvětové akce pro veřejnost

 

ČSOP ČSOP

 

Další aktivity:

ČSOP ZO Jeseník nad Odrou pěstuje ovoce, zeleninu a byliny, které pravidelně, a vždy čerstvé nabízí svým odběratelům, kteří dávají přednost v místě vypěstovaným produktům.

 

Organizace je zřizovatelem oddílu Mladých ochránců přírody, kteří se scházejí s několika vedoucími na pravidelných schůzkách, kde rozvíjí svůj zájem o ochranu přírody a krajiny, rozvíjí svou kreativitu a navštěvují okolí. Činnost oddílu je pestrá a děti se rozhodně nenudí.

 

Ukliďme svět ČSOP ČSOP

 

KONTAKT:

Název sdružení: ZO ČSOP Jeseník nad Odrou

Adresa: Jeseník nad Odrou - Blahutovice 34, 741 01 Nový Jičín

Předsedkyně o. s.: Ing. Jana Kelarová, mobil: (+420) 775 107 895

Lumír Kuchařík, mobil: (+420) 603 845 216

E-mail: csop.ps.domov@gmail.com

webové stránky:  www.psdomov.cz